Nowa wersja strony

Tereny zieleni

LasyLasy na terenie m.st. Warszawy zajmują powierzchnię ok. 7 258 ha co stanowi blisko 14% powierzchni miasta. Czyni to Warszawę jedną z nielicznych stolic europejskich, o tak dużym udziale kompleksów leśnych w ogólnej powierzchni miasta.
ParkiW istniejącym układzie administracyjnym, Miasto Stołeczne Warszawa jest we władaniu 79 parków o łącznej powierzchni ok. 762 ha. Reprezentują różne mody i style urządzania ogrodów, odzwierciedlają rozwój myśli działających w naszym kraju planistów i architektów krajobrazu.
Obszary i obiekty chronioneWarszawa posiada wiele cennych obszarów i obiektów przyrodniczych. Ich istnienie w obecnej postaci jest wynikiem zarówno wpływu przyrody, jak i działalności człowieka.
Skwery i zieleńceIstotnym składnikiem miejskich terenów zieleni są skwery i zieleńce. Położone najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania umożliwiają kontakt z przyrodą okolicznym mieszkańcom. Odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu wizerunku ogólnodostępnych przestrzeni miejskich. na terenie Warszawy znajduje się 277 skwerów i zieleńców o powierzchni około 217 ha.
Zieleń
Zwierzęta
Powietrze
Woda
Ziemia
Klimat
Odpady
Hałas

Zielona Warszawa

Zieleń jest jedną z największych wartości Warszawy. Blisko 20 000 ha terenów zieleni sprawia, że stolica, zwłaszcza przez odwiedzających ją turystów, uważana jest za zielone miasto.