Dotacje

Increase Normal Decrease
opublikowano: wtorek, 3 stycznia, 2017 - 15:00, pmalka

Warszawiacy zrealizowali już   inwestycje służące ochronie środowiska, na które dostali dofinansowanie od miasta! Jesteśmy z Was dumni i chcemy więcej!

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację kotłowni na terenie Warszawy przejdź

 

Warszawiacy od 2013 roku mogą uzyskać dotacje na inwestycje w swoich domach służące ochronie środowiska. Łączna kwota przyznanych dotąd dotacji to  35 593 027 zł. 

Liczba dotacji w latach:
2013 r.  342
2014 r.  417
2015 r.  871
2016 r.  742
2017 r.  1460
2018 r.  1382

W dniu 30.04.2019 r. weszła w życie Uchwała nr X/197/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.).

Więcej informacji znajduje sie na stronie BIP Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy pod adresem:

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/default.htm

 1. Modernizacja kotłowni
 2. Likwidacja zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
 3. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
 4. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
 5. Pozostałe inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację kotłowni na terenie Warszawy
  (plik: 1. ogłoszenie_nabór dodatk.pdf, rozmiar pliku: 285.16 KB)
  Pobierz