Dotacje dla mieszkańców na inwestycje ekologiczne

Increase Normal Decrease
opublikowano: poniedziałek, 21 października, 2019 - 11:25, pmalka

Warszawa udziela dotacji na nowych, bardziej atrakcyjnych zasadach na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii, podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową.

 

Zlikwiduj kopciucha

Nabór wniosków na wymianę "kopciuchów" jest otwarty mimo ograniczeń w pracy Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic. Obecnie wniosek można przesłać do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby:
    • mailowo - wypełniony formularz zeskanuj i prześlij na adres sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl,
    • telefonicznie - zadzwoń na numer kontaktowy w BOPiPK: 22 325 96 06. Dyżurujący specjaliści w godz. 8.00-16.00 odpowiedzą na pytania i wypełnią papierowy wniosek na podstawie danych, które podyktujesz. Wniosek uzupełnisz i podpiszesz w późniejszym terminie,
    • korespondencyjnie - możesz przesłać wypełniony wniosek w wersji papierowej na adres
Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.
Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Wszystkie wątpliwości wyjaśnimy telefonicznie lub mailowo, a brakujące dane i oryginalne podpisy uzupełnimy przed rozpoczęciem inwestycji, podczas spotkania z przedstawicielami Urzędu. Wnioski przyjmujemy w trybie zdalnym aż do odwołania.

Warszawiacy mogą otrzymać dotację na wymianę tzw. „kopciucha” na:

 • instalację pompy ciepła,
 • instalację ogrzewania elektrycznego,
 • przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej,
 • piece gazowe.

Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha mogą również otrzymać środki na:

 • odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania,
 • wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

To rozwiązanie jest nowością, szczególnie korzystną dla wnioskodawców.

Wysokość dotacji uzależniona jest od efektu ekologicznego.

Szczegółowe kwoty dotacji na modernizację kotłowni znajdują się tutaj.

Im szybciej, tym korzystniej. Najbardziej atrakcyjne kwoty dotacji przewidziane są dla wniosków złożonych w 2019 i 2020 r. – dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów inwestycji. Później, w 2021 r. wysokość dotacji będzie zmniejszona do 90% kosztów inwestycji, a w roku 2022 – do 70%.

Dokumenty przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.).

Kalkulator do samodzielnego obliczania wysokości dotacji

Pobierz formularz wniosku o udzielenie dotacji na modernizację źródła ogrzewania.

Dodatkowe informacje i dokumenty dostępne są tutaj.

Pamiętaj!
Do końca 2022 r. masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno niespełniający wymogów klasy 3, 4 lub 5.
Do końca 2027 r. masz obowiązek wymienić piec na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.

Zachęcamy do wykonywania termomodernizacji budynków, informacje dostępne są http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/#


Dotacje na odnawialne źródła energii

Nabór wniosków na realizację inwestycji polegających na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej jest otwarty mimo ograniczeń w pracy Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic. Obecnie wniosek można przesłać do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby:
    • mailowo - wypełniony formularz zeskanuj i prześlij na adres sekretariat.bopipk@um.warszawa.pl,
    • telefonicznie - zadzwoń na numer kontaktowy w BOPiPK: 22 325 96 06. Dyżurujący specjaliści w godz. 8.00-16.00 odpowiedzą na pytania i wypełnią papierowy wniosek na podstawie danych, które podyktujesz. Wniosek uzupełnisz i podpiszesz w późniejszym terminie,
    • korespondencyjnie - możesz przesłać wypełniony wniosek w wersji papierowej na adres
Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.
Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Wszystkie wątpliwości wyjaśnimy telefonicznie lub mailowo, a brakujące dane i oryginalne podpisy uzupełnimy przed rozpoczęciem inwestycji. Wnioski przyjmujemy w trybie zdalnym aż do odwołania.

Stolica kontynuuje program dofinansowania lokalnych źródeł energii odnawialnej. Warszawiacy mogą otrzymać dotację na instalację:

 • pomp ciepła,
 • kolektorów słonecznych,
 • paneli fotowoltaicznych,
 • turbin wiatrowych,

pod warunkiem, że nieruchomość nie jest ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

Szczegółowe kwoty dotacji na odnawialne źródła energii znajdują się tutaj.

Kalkulator do samodzielnego obliczania wysokości dotacji

Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są tutaj

Dokumenty przyjmowane są do 31 marca 2020 r. W kolejnych latach mieszkańcy mogą składać dokumenty od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji, aż do 31 marca roku, w którym planują wykonać przedsięwzięcie.

Inwestuj w ochronę środowiska

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. - Ogłoszenie Prezydenta.pdf

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, uprzejmie informujemy, że Biuro Ochrony Środowiska (w skrócie BOŚ) od 16 marca br. działa w trybie nadzwyczajnym. 


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków oraz pracowników urzędu, apelujemy o ograniczanie osobistych wizyt w naszej siedzibie oraz pozostałych placówkach miasta do niezbędnego minimum. 


Wnioski o udzielenie dotacji należy przesyłać pocztą na adres: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 3 lub skan dokumentacji za pomocą poczty e-mail: Sekretariat.BOS@um.warszawa.pl . Wniosek przysłany skanem będzie opracowany, ale oryginał wniosku musi być dostarczony do BOŚ w dniu podpisywania umowy o udzielenie dotacji.


Kontakt telefoniczny: 22 44-32-586, 22 44-32-572


Jeśli Twoja wizyta w urzędzie w najbliższym czasie jest konieczna z uwagi na podpisanie umowy o udzielenie dotacji, umów się telefonicznie lub mailowo z pracownikiem Biura. Zostaniesz poproszony o przyjście w konkretnym terminie i zaczekanie na urzędnika w wyznaczonym pomieszczeniu.


Pamiętaj, aby chronić swoich bliskich – na czas wizyty w urzędzie pozostaw dziecko pod opieką, aby ograniczać ryzyko zakażenia wirusem. Pamiętajmy, że zdrowie i bezpieczeństwo są priorytetem. 


W związku z trudną sytuacją z góry dziękujemy za Państwa współpracę i wyrozumiałość.

Warszawiacy mogą otrzymać dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są tutaj.

Stolica dofinansowuje też likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są tutaj.

Warszawa chwyta wodę

Od października 2019 r. mieszkańcy mogą otrzymać również środki na instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Są to:

 • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
 • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).

Dodatkowe informacje, wnioski i dokumenty dostępne są tutaj.

Warszawiacy zrealizowali już 2704 inwestycje służące ochronie środowiska, na które dostali dofinansowanie od miasta! Jesteśmy z Was dumni i chcemy więcej!

Warszawiacy od 2013 roku mogą uzyskać dotacje na inwestycje w swoich domach służące ochronie środowiska. Łączna kwota przyznanych dotąd dotacji to 35 593 027 zł.

23 października 2019 r. weszła w życie uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Wykonaniem uchwały zajmuje się Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biura Ochrony Środowiska

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.).

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji złożone do 30 sierpnia 2019 r., będą rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr X/197/2019 Rady m.st. Warszawy z 28.03.2019 r.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane od 1 września 2019 r. podlegać będą rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych w uchwale nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r.

Od 23 października 2019 r. obowiązują nowe formularze wniosków.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Szczegółowa informacja o wysokości dotacji na modernizację kotłowni
  (plik: Wysokość dotacji na kotłownie.pdf, rozmiar pliku: 379.23 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Szczegółowa informacja o wysokości dotacji na odnawialne źródła energii
  (plik: Wysokość dotacji na oze.pdf, rozmiar pliku: 362.09 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Jak uzyskać dotację w 6 krokach - KOTŁY
  (plik: 6_kroków.pdf, rozmiar pliku: 5856.2 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Jak uzyskać dotację w 6 krokach - OZE
  (plik: 6_kroków_odnawialne.pdf, rozmiar pliku: 533.34 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Ogłoszenie Prezydenta
  (plik: Ogłoszenie Prezydenta.pdf, rozmiar pliku: 349.03 KB)
  Pobierz