Działania m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: środa, 15 Lutego, 2017 - 16:14, pmalka

Działania poprawiające jakość powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: transport, zieleń i energia. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy, w programie inwestycyjnym do planu gospodarki niskoemisyjnej. Budżet programu to 16 mld złotych.

Warszawa walczy z zanieczyszczeniami powietrza Warszawa walczy z zanieczyszczeniami powietrza

Tylko w budżecie m.st. Warszawy na 2017 rok na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 miliardy złotych. Ponad 1,1 miliarda złotych z tej kwoty przeznaczonych jest na ochronę powietrza w Warszawie. Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic.

Część środków przeznaczonych jest również na dopłaty do inwestycji polegających na wymianie starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem, a także na przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej. Warszawiacy będą mogli otrzymać na te inwestycje od 7 000 do 20 000 zł

W kontroli domowych palenisk pomocne są nowoczesne radiowozy przekazane Straży Miejskiej m.st. Warszawy.  Pięć laboratoriów na kołach przystosowanych jest do pracy w zróżnicowanym terenie i wyposażonych w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe. Oprócz badań jakości powietrza, strażnicy mogą również sprawdzać stan cieków wodnych.

Warszawski Indeks Powietrza

Od lutego 2018 pod adresem http://wip.um.warszawa.pl/ dostępny jest serwis Warszawski Indeks Powietrza. Dzięki niemu na bieżąco można śledzić aktualną jakość powietrza. Oprócz tego rodzaju działań o charakterze informacyjno-interwencyjnym prowadzony jest również szereg działań edukacyjnych.

Warszawski Indeks Powietrza jest systemem oceny i prognoz zanieczyszczeń powietrza, wspierającym też zarządzanie jakością powietrza w stolicy.

Politechnika Warszawska od 12 lat prowadzi badania dotyczące jakości powietrza w stolicy, a także oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko oraz zdrowie mieszkańców. Rezultaty tych badań pozwoliły na opracowanie unikatowych technik analizy i syntezy wyników pomiarów stężeń substancji w powietrzu.

Wynikiem porozumienia z Politechniką Warszawską jest podpisana 21 grudnia, umowa na opracowanie i wdrożenie WIP. Warszawski Indeks Powietrza poprzez informowanie mieszkańców w prosty i czytelny sposób, ma umożliwić podniesienie ich świadomości w kwestiach związanych z jakością i zanieczyszczeniem powietrza. Pozwala również na identyfikację krytycznych dla obszaru miasta przekroczeń stężeń w oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego WIOŚ oraz tworzy podstawy do rozbudowy systemu warszawskiego o sieć punktów pomiaru substancji w powietrzu.

Rozbudowa warszawskiego systemu planowana jest w kolejnym etapie prac. Pozwoli ona na dokładne informowania mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach oraz na dalsze doskonalenie stosowanych narzędzi krótkoterminowych zmierzających do wyeliminowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Program ochrony środowiska

„Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku” (POŚ) jest podstawowym dokumentem zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska. Wyznacza cele jakie w tym obszarze powinna osiągnąć stolica oraz kierunki działania, które będą realizowane do 2023 roku. Jest to trzeci tego rodzaju dokument sporządzony w stolicy, ale pierwszy przygotowany przez Urząd m.st. Warszawy. Program ochrony środowiska został uchwalony przez Radę m.st. Warszawy podczas sesji 15 grudnia 2016 r.

W POŚ zawarte zostały zawarte również wytyczne dotyczące działań w zakresie ochrony powietrza w stolicy. Wśród nich należy wymienić:

1.   Rozwój i promocję systemu transportu publicznego;

2.   Rozbudowę systemu dróg dla rowerów i innej infrastruktury rowerowej;

3.   Zmywanie ulic w celu ograniczenia pylenia;

4.   Ograniczenie pylenia podczas robót budowlanych i porządkowych;

5.   Podłączanie do sieci ciepłowniczej obiektów ogrzewanych dotychczas z indywidualnych źródeł;

6.   Dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na niskoemisyjne;

7.   Warszawski Indeks Powietrza – pomiary wartości stężeń i informacja dla mieszkańców;

8.   Rozwój i utrzymanie terenów zieleni jako elementów wpływających na jakość powietrza atmosferycznego;

9.   Edukacja ekologiczna, popularyzowanie zachowań wpływających pozytywnie na jakość powietrza;

10.Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach c.o.

Standardy kształtowania zieleni

Jedną z integralnych części Programu są „Standardy kształtowania zieleni Warszawy”. Dokument ten zawiera większość danych na temat postępowania z zielenią miejską. Są tam m.in. wytyczne dotyczące doboru gatunków, projektowania, technologii wykonania jak i pielęgnacji, co jest równie istotne jak samo posadzenie.

Standardy opracowane zostały przez zespół specjalistów działających w ramach Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Powstały w celu wprowadzenia jednolitych zasad postępowania dla wszystkich jednostek administrujących zielenią w m.st. Warszawy, będą też materiałem o charakterze edukacyjnym dla zainteresowanych mieszkańców Warszawy.

Inwentaryzacja przyłączeń w stolicy

Podczas przygotowywania projektu uchwały wprowadzających dofinansowywanie do wymiany kotłów węglowych Urząd m.st. Warszawy przeprowadził inwentaryzację przyłączeń do warszawskiej sieci ciepłowniczej i sieci gazowej. Dzięki temu możliwe było zidentyfikowanie potencjalnych zainteresowanych dopłatami.

Kampania „Oddychaj Warszawo”

Na słupach ogłoszeniowych należących do spółki Warexpo, a także na ekranach znajdujących się w pojazdach komunikacji miejskiej zobaczyć można plakaty i spoty kampanii „Oddychaj Warszawo”. Akcja prowadzona w grudniu i w styczniu ma na celu uświadomienie warszawiakom jak ważna jest zmiana ich codziennych postaw. W pierwszym etapie na ulicach pojawią się plakaty namawiające do korzystania z komunikacji publicznej, docieplania budynków, a także do dbałości o miejską zieleń. Drugi etap kampanii zachęca mieszkańców stolicy, aby korzystali z systemu dofinansowań wspierających inwestycje związane z ochroną środowiska. Poza kampanią outdoorową prowadzona jest dystrybucja ulotek do skrzynek a także organizowane są spotkania w dzielnicach.

Działania edukacyjne

Na jesieni 2016 roku we współpracy ekspertów z Politechniki Warszawskiej oraz metodyków Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacjno -  Społecznych i Szkoleń opracowane zostały materiały dydaktyczne oraz konspekty zajęć dla warszawskich przedszkoli i szkół na temat jakości powietrza oraz postępowania w czasie zagrożeń smogowych.

W październiku 2016 r. odbyła się konferencja informacyjna dla dyrektorów i nauczycieli we WCIES a od lutego 2017 r. prowadzone są spotkania informacyjne dla dyrektorów przedszkoli. Spotkania organizowane są we współpracy z biurami Urzędu m.st. Warszawy: Biurem Infrastruktury, Biurem Ochrony Środowiska, Biura Edukacji oraz Straży Miejskiej. Szkolenia prowadzą eksperci z Politechniki Warszawskiej.

Następnym krokiem będzie opracowanie przez doradców metodycznych od przedmiotów przyrodniczych materiałów dydaktycznych nt. jakości powietrza, dostosowanych do nowej struktury szkolnej i nowej podstawy programowej.

Zielona Mapa

Zielona Mapa jest nowym przedsięwzięciem Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych. www.zielonamapa.waw.pl prezentuje jak w łatwy sposób komunikacją miejską dotrzeć do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc w Warszawie i okolicy. Jest to pierwszy etap projektu, w którym zaprezentowanych zostało 12 lasów i rezerwatów.

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie świadomości warszawiaków w zakresie konieczności poprawienia jakości powietrza. Zadaniem pośrednim jest również przekonanie mieszkańców by przesiedli się do komunikacji miejskiej m.in. ze względu na jej ekologiczne zalety. Pokazując uroki leśnych zakątków strona zachęca by, jeśli to niemożliwe w dzień powszedni, choć w weekend zrezygnować z auta i wspólnie z rodziną czy znajomymi  – autobusem lub tramwajem  – wybrać się do lasu.

Serwis www.zielonamapa.waw.pl przekonuje, że by zaplanować wyjątkowy, przyrodniczy weekend,  nie trzeba mieć samochodu. Wystarczy bilet miejski i ochota na spacer. Na stronie ponadto opisane zostały zagadnienia dotyczące hałasu.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Prezentacja Warszawa walczy ze smogiem
    (plik: 01_26_oddychaj_warszawo fin.ppt, rozmiar pliku: 5274 KB)
    Pobierz