Jakość powietrza w Warszawie

Increase Normal Decrease
opublikowano: środa, 15 Lutego, 2017 - 16:14, pmalka

Zanieczyszczenia powietrza powodują groźne choroby i to niestety wcale nie w odległej perspektywie czasowej. Przy wysokich stężeniach szkodliwych pyłów osoby starsze, dzieci lub ci z nas, którzy walczą z astmą czy innymi chorobami układu oddechowego niekorzystną zmianę poczują niemal od razu.

Od 2006 roku liczba dni w których przekraczane są normy zanieczyszczeń spadła z niemal 200 dni do 85 dni w 2016 r. Pomimo, że liczba ta spadła o połowę, to nadal przekroczenia są odnotowywane aż przez ¼ roku. Pomimo korzystnych zmian, które są efektem wieloletnich starań miasta – inwestycji w infrastrukturę grzewczą, drogową, komunikację publiczną, rowerową, nadal pozostaje wiele do zrobienia. Norma, do której dążymy, to 35 dni w roku. Mamy jeszcze sporo do zrobienia.

Źródła zanieczyszczeń warszawskiego powietrza to substancje, które przemieszczają się spoza miasta - to aż 56%. Niestety pozostałe przyczyny jakości powietrza generujemy sami. W zależności od epizodu smogowego i dzielnicy miasta, udział emisji z domów jednorodzinnych może wynosić od 30 do 80%, a transportu od 30 do 70%. Nie ma jednej danej dotyczącej udziałów źródeł zanieczyszczeń dla całej Warszawy, ze względu na różnicę pomiędzy dzielnicami.

Oczywiście transport samochodowy przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, ale nie jest jedynym sprawcą, są to także piece i kotły opalane węglem i drewnem lub - co gorsza, odpadami (śmieciami, plastikiem, starymi meblami, papierem, europaletami, jednym słowem wszystkim, co paliwem nie jest). W zetknięciu z niekorzystną pogodą, czyli np. niskimi temperaturami i praktycznie brakiem wiatru, wzrasta stężenie zanieczyszczeń w powietrzu.

Pamiętajmy, że spalanie odpadów jest karalne. Straż miejska w 2016 r. przez pierwsze pół roku funkcjonowania specjalnie utworzonego Zespołu ds. Ochrony Środowiska przeprowadziła blisko 10 tys. kontroli w domach jednorodzinnych, warsztatach samochodowych, meblarskich i innych miejscach, gdzie było podejrzenie spalania odpadów, wystawiła około tysiąca mandatów.

Mobilne laboratoria zostały zakupione z budżetu m.st. Warszawy dla Straży Miejskiej pod koniec ubiegłego roku, ale działania stołecznego ratusza, które bezpośrednio przyczyniły się do zmniejszenia okresu z przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza, są konsekwentnie realizowane już od kilkunastu lat. W grudniu 2015 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy a w maju 2016 roku Prezydent Warszawy zarządzeniem przyjęła szeroki program inwestycyjny do tego Planu. Obok inwestycji w rozwój sieci ciepłowniczej, rozbudowę transportu publicznego, w tym I i II linii metra oraz nowych tras tramwajowych, powiększenie sieci dróg rowerowych, rozwój zieleni, budowę parkingów park&ride m.st. Warszawa prowadzi także działania uzupełniające – mycie ulic, kontrolę samochodów ciężarowych wjeżdżających na teren miasta czy kontrole Staży Miejskiej. Ważne są także działania edukacyjne, w szczególności skierowane do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół, dzieci i młodzieży a także szeroka kampania informacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców.

Problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy całej Polski. Pomimo dużych wysiłków pojedynczych gmin i miast nie uda się go rozwiązać bez wprowadzenia uregulowań na poziomie krajowym i przekazania samorządom większego wachlarza narzędzi do walki o czyste powietrze. Warszawa wspólnie z 39 gminami metropolii warszawskiej, zwróciła się w kwietniu 2016 roku do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z apelem o podjęcie prac nad „uchwałą antysmogową”, która wprowadziłaby ograniczenia lub zakazy eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Wprowadzenie postulowanych ograniczeń może doprowadzić do poprawy stanu powietrza nie tylko w zakresie benzo(a)pirenu, ale również pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Jako przykład podjęcia takich działań można przywołać rozwiązania przyjęte przez Sejmik Województwa Małopolskiego i Sejmik Województwa Śląskiego.

Co zrobić aby walczyć o czyste powietrze? Przede wszystkim namawiamy do korzystania z transportu publicznego zamiast samochodowego. Odpowiedzialnie decydujmy co wkładamy do domowych pieców - odpady palą się szybko, dają bardzo mało ciepła przy czym potwornie zanieczyszczają powietrze. Jeśli dusimy się mieszkając w konkretnej lokalizacji i mamy wrażenie, że z powietrzem dzieje się coś niedobrego – dzwońmy na 19115 lub bezpośrednio do Straży Miejskiej. Funkcjonariusze wyposażeni w urządzenia pomiarowe oraz mobilne laboratoria dokonają kontroli niemal natychmiast weryfikując źródło emisji.

Nie wdychajmy zanieczyszczeń. Działajmy razem dla czystego powietrza podejmując dobre decyzje z myślą o nas, o naszych dzieciach i bliskich. Więcej informacji: www.facebook.com/ZielonaWwa

Monitoring jakości powietrza prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Informacje o bieżącej jakości powietrza można sprawdzić za pośrednictwem strony http://sojp.wios.warszawa.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz za pomocą aplikacji http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app.
Aktualne informacje i ostrzeżenia można też znaleźć w aplikacji Warszawa 19115 (autorstwa Urzędu m.st. Warszawy) https://appsto.re/pl/DeD3R.i. Miasto także na głównej stronie um.warszawa.pl posiada banner pokazujący aktualne stężenia zanieczyszczeń.
Jednocześnie informujemy, że wiele popularnych aplikacji na smartphone'y może podawać niewiarygodne dane.