Paneliści i panelistki

Increase Normal Decrease
opublikowano: wtorek, 6 października, 2020 - 16:20, mkotarski

Kto bierze udział?

W panelu weźmie udział 90 panelistów i panelistek, wylosowanych spośród mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Jak wylosujemy te osoby? Najpierw z bazy warszawskich gospodarstw domowych losowo wybierzemy 18 000 adresów i wyślemy na nie zaproszenie do udziału w panelu. Spośród osób, które odpowiedzą na to zaproszenie, dokonamy ponownego losowania, tym razem uwzględniające płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie – wszystko po to, żeby skład panelu jak najbardziej przypominał strukturę demograficzną Warszawy.

W składzie panelu 80 osób wejdzie do grupy głównej, a 10 do grupy rezerwowej – wszyscy na równych prawach będą brać udział w panelu. Jedynie w końcowym głosowaniu nad rekomendacjami uczestniczyć będą tylko osoby z grupy głównej, chyba że będą nieobecne podczas ostatniego spotkania panelu – wtedy zastąpią je osoby z grupy rezerwowej.

Pierwsze losowanie odbyło się 24 września o godzinie 12.00 w Urzędzie m.st. Warszawy. W losowaniu wzięli udział członkowie Zespołu Koordynującego oraz przedstawiciele Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, które po stronie urzędu koordynuje sprawy związane z panelem. Z bazy warszawskich gospodarstw domowych wylosowaliśmy 18 000 adresów. To do nich wyślemy zaproszenie do udziału w panelu.

Jak losowaliśmy? Bazując na danych o liczbie mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta (dane GUS za 2019 rok), ustaliliśmy liczbę osób mieszkających w każdej z nich, która powinna wejść w skład panelu. Ze względu na to, że między dzielnicami jest duża dysproporcja liczby mieszkańców (Mokotów – około 217 tys., Rembertów – około 24 tys.), reprezentacja dzielnic w panelu byłaby nierówna (Mokotów – 11 osób, Rembertów – 1). Z tego powodu zwiększyliśmy reprezentację mniejszych dzielnic w składzie panelu.

Skład panelu w podziale na dzielnice znajduje się poniżej, a szczegółowe obliczenia prowadzące do tego składu – tutaj.

Dzielnica

Liczba mieszkańców*

Liczba osób w panelu

Rembertów

24328

2

Wesoła

25439

2

Wilanów

40060

2

Włochy

42862

3

Żoliborz

52293

3

Ursus

60112

3

Praga-Północ

64113

4

Wawer

77205

4

Ochota

82774

4

Śródmieście

115395

6

Bemowo

123932

6

Białołęka

124125

6

Targówek

124279

6

Bielany

131910

7

Wola

140958

7

Ursynów

150668

7

Praga-Południe

179836

8

Mokotów

217683

10

SUMA:

1777972

90

*Źródło danych: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 roku, GUS, 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2019-roku,7,16.html

Drugie losowanie odbyło się 22 października, a zapis jego transmisji (wraz z objaśnieniem metody losowania) znajduje się na profilu Warszawy dla Klimatu.

Jak wygląda praca?

Paneliści i panelistki podczas wspólnych spotkań będą dyskutować o przyszłości pozyskiwania i wykorzystania energii w Warszawie. Efektem ich pracy będą propozycje najlepszych rozwiązań (rekomendacje) dla miasta. Zostaną one przekazane prezydentowi m.st. Warszawy, który zobowiązał się do ich wdrożenia (jeśli uzyskają znaczące poparcie Panelu) lub wzięcia pod uwagę w swoich działaniach.

Paneliści i panelistki spotkają się kilkukrotnie – będą to cztery kilkugodzinne spotkania, odbywające się on-line w listopadowe soboty. Spotkania będą podzielone na 2 części: edukacyjną i deliberacyjną (dyskusyjną). W pierwszych dwóch (edukacyjnych) spotkaniach eksperci i ekspertki z dziedzin związanych z tematem panelu opowiedzą o istniejących już rozwiązaniach w ramach poszczególnych wątków tematycznych panelu i przedstawią swoje rekomendacje. Podczas tych spotkań wystąpią też tzw. strony, czyli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji, instytucji i grup nieformalnych zainteresowanych tematem panelu.

W drugiej (deliberacyjnej) części panelu uczestnicy i uczestniczki będą debatować nad rozwiązaniami pod okiem neutralnych facylitatorów i facylitatorek (czyli osób ułatwiających dyskusję grupie). Celem tych spotkań będzie przygotowanie przez panelistów i panelistki rekomendacji dla władz miasta dotyczących omawianego tematu.

Dodatkiem do tych spotkań panelu będą spotkanie inauguracyjne i spotkanie integracyjno-edukacyjne.

Harmonogram spotkań znajduje się tutaj.

Za poświęcony na udział w panelu czas i wykonaną pracę na rzecz Warszawy paneliści i panelistki otrzymają wynagrodzenie – 400 złotych.

Udogodnienia

Podczas spotkań panelu postaramy się zapewnić warunki umożliwiające udział osobom o różnorodnych potrzebach i możliwościach – zarówno panelistom i panelistkom, jak i pozostałym mieszkańcom i mieszkańcom Warszawy. Jakiego typu udogodnienia oferujemy?

  • transmisje on-line plenarnych części spotkań,
  • obecność tłumacza migowego podczas plenarnych części spotkań,
  • wsparcie techniczne dla panelistów i panelistek, dla których formuła on-line może stwarzać trudności,
  • wsparcie lokalowe (z wykorzystaniem miejskiego systemu miejsc aktywności lokalnej i bibliotek).

Jak mogę się zgłosić?

Na adres Pan(i) gospodarstwa domowego przyszło zaproszenie do wzięcia udziału? Gratulujemy! Podobne zaproszenie trafiło do 18 000 losowo wybranych gospodarstw domowych w całej Warszawie. Co zrobić, aby wziąć udział w panelu?

Krok 1: Prosimy o wybranie jednej osoby z Państwa gospodarstwa domowego. To może być zarówno osoba młoda (od 15. roku życia), jak i senior(ka), radząca sobie z komputerem albo taka, która może potrzebować w tym zakresie odrobiny wsparcia (zapewnimy je!).

Krok 2: Prosimy tę wybraną osobę o przygotowanie Indywidualnego Kodu Dostępu (tzw. tokenu), który znajduje się na ulotce dołączonej do zaproszenia, i zgłoszenie się poprzez formularz on-line wskazany na ulotce lub telefonicznie: 22 827 52 49 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00). Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2020 roku. 

Krok 3: Spośród wszystkich osób, które zgłoszą chęć udziału, wylosujemy ostateczną grupę 90 uczestników i uczestniczek panelu. To losowanie będzie transmitowane on-line na profilu Warszawy Dla Klimatu.

Krok 4: Jeśli wylosujemy osobę zgłoszoną z Państwa gospodarstwa domowego, skontaktujemy się z nią osobiście i przekażemy wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udziału w panelu. 

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych lub potrzeby wsparcia prosimy o kontakt: WPK@civispolonus.org.pl lub 22 827 52 49 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00).

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: WPK_pierwsze losowanie.xlsx, rozmiar pliku: 15.3 KB)
    Pobierz