Uroczysko Nowa Warszawa

user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 34 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/projects/mainsite/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.

Położenie:

Dzielnica Bielany

Powierzchnia:

ok. 200,0 ha

Atrakcje:

zwarte drzewostany sosnowe, możliwość spotkania łosia

Uroczysko Nowa Warszawa to w większości młode (ok. 40-60 letnie) drzewostany sosnowe nasadzone tutaj po II Wojnie Światowej. Tworzą one nierzadko monokultury, w których sporadycznie występują jako domieszki dęby, brzozy i osiki. Przed 1939r. tereny te w większości nie stanowiły lasu i były przewidziane pod zabudowę tzw. Miasta-Ogród-Gaj. Zalesione po wojnie stanowiły rezerwę terenu pod budowę oczyszczalni „Pancerz”, do której to nigdy nie doszło.
Uroczysko Nowa Warszawa położone w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego pełni głównie rolę klimatyczną i jest korytarzem ekologicznym łączącym Kampinos z Lasem Młocińskim. Dzięki temu możemy tu spotkać wędrujące łosie, obserwować sarny i dziki oraz wiele gatunków ptaków.
W kompleksie znajdują się ciekawe szlaki spacerowe gdzie można zaobserwować, w jaki sposób przyroda sama przekształca sztucznie stworzone przez człowieka monokultury sosnowe w bardziej złożone zbiorowiska leśne.

fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ