Zieleniec Wielkopolski

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Ochota, w obrębie ulic Filtrowej, Wawelskiej, Łęczyckiej, Reja, Krzyckiego, Dantyszka, Górnickiego

Powierzchnia:

4,95 ha

Atrakcje:

plac zabaw, duża różnorodność gatunkowa roślinności, pomniki przyrody - dwa jesiony wyniosłe

Zieleniec Wielkopolski został założony w 1938 r. według projektu Zygmunta Hellwiga, pomiędzy nowopowstałymi zespołami zabudowy jednorodzinnej tzw. Kolonią Staszica i Kolonią Lubeckiego na miejscu dawnego obozu wojskowego. Założenie powstało zgodnie z duchem modernizmu charakteryzującym się dążeniem do geometryzacji planu, czytelną osią kompozycyjną, osiowo symetrycznym rozplanowaniem głównych elementów oraz kontrastowym zestawieniem z częścią o charakterze krajobrazowym. Główną aleję spacerową obsadzono pierwotnie topolami Simona i urządzono place zabaw dla dzieci. W centralnej części, symetrycznie po obu stronach alei, umieszczono różanki zaprojektowane na planie kwadratów.
Planowano, aby Aleja Wielkopolska będąca przedłużeniem Zieleńca ciągnęła się aż do ul. Wołoskiej przy Madalińskiego. Wybuch II wojny światowej przerwał realizację tych zamierzeń.
W okresie II wojny światowej zieleniec uległ częściowemu spustoszeniu.
W 1948 r. stołeczne szkoły w ramach Dni Lasu uporządkowały zieleniec dosadzając drzewa (głównie iglaste) i krzewy. Przy dosadzaniu drzew i krzewów nie zawsze kierowano się pierwotnym składem gatunkowym, pomimo tego obiekt zachował swój kształt i układ przestrzenny.
Na przełomie lat 70-tych i 80-tych dokonano wymiany rosnących w alei głównej topoli Simona na dęby czerwone oraz wyremontowano nawierzchnie dróg w części pomiędzy ul. Filtrową i ul. Wawelską.
W trakcie budowy kładki dla pieszych nad ul. Wawelską obrzeże zieleńca zostało częściowo zmienione, wybudowano także dodatkowe alejki. Od strony ul. Reja i Górnickiego kosztem zmniejszenia powierzchni trawników urządzono parkingi.
Założenie składa się z dwóch prostopadłych części – prostokątnej i trapezowej. Część wschodnia, prostokątna – główny trzon zieleńca -  znajdujący się pomiędzy ul. Wawelską i Filtrową składa się z kilku mniejszych wnętrz parkowych.  Do najbardziej wyrazistych elementów przestrzennych tej części parku należy szeroka na blisko 30 m aleja Wielkopolska, składająca się z dwóch ciągów pieszych i rozdzielającego je pasa zieleni obsadzonego dębami czerwonymi. Okazale prezentuje się również aleja jesionowa od strony ul. Łęczyckiej. Centralna część zieleńca, na przecięciu osi, podkreślona jest dwoma symetrycznymi placami. Na jednym z nich usytuowany jest plac zabaw dla dzieci. Drugi plac zabaw znajduje się w pobliżu ul. Wawelskiej.

fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ