Zielona Warszawa

Increase Normal Decrease
opublikowano: poniedziałek, 18 kwietnia, 2011 - 21:35, admin

Zieleń jest jedną z największych wartości Warszawy. Blisko 20 000 ha terenów zieleni sprawia, że stolica, zwłaszcza przez odwiedzających ją turystów, uważana jest za zielone miasto.

fot. Biuro Ochrony Środowiska Zielona Warszawa
fot. fot. Biuro Ochrony Środowiska

Przeplatająca Warszawę tkanka zieleni buduje system przyrodniczy miasta oraz kreuje specyficzny charakter i klimat wielu jego fragmentów. Równocześnie stanowi trzon systemu wypoczynkowego wpływając na jakość życia mieszkańców w sferze uzależnionej od środowiska przyrodniczego – wypoczynku, sportu i rekreacji.

Skwery, parki, zieleńce oraz lasy wraz ze swoimi urządzeniami i wyposażeniem zapewniają mieszkańcom i przyjezdnym możliwość spędzenia wolnego czasu, relaksu, rekreacji, uczestnictwa w imprezach rozrywkowych i edukacyjnych.
Tereny zieleni miejskiej oprócz zapewniania możliwości rekreacji stanowią istotny składnik struktury ekologicznej miasta, jak również są częścią jego tradycji i historii.

Na zieleń miejską Warszawy składają się trzy zasadnicze rodzaje terenów zieleni: parki miejskie, lasy miejskie i zieleń uliczna, tj. trawniki, zadrzewienie i zakrzewienie towarzyszące drogom i ciągom komunikacyjnym. Pozostałe tereny zieleni, jak np. zieleń osiedlowa, zieleń wokół obiektów użyteczności publicznej i wokół obiektów zabytkowych, zieleń przy szkołach, uczelniach, szpitalach, zieleń ogrodów działkowych, czy zieleń cmentarzy, pozostają w gestii innych podmiotów i nie są zarządzane przez Miasta Stołeczne Warszawa.