Zwierzęta

Increase Normal Decrease
opublikowano: czwartek, 11 maj, 2017 - 11:30, pmalka

Warszawa pomaga zwierzętom

Miasto stołeczne Warszawa od lat prowadzi konsekwentną politykę zapobiegania bezdomności zwierząt, a także opieki nad kotami wolno żyjącymi. Działania Miasta są różnorodne, m.in.:
1. Schronisko „Na Paluchu” zapewnia opiekę zwierzętom bezdomnym z terenu m.st. Warszawy;
2. Specjalistyczne eko-patrole Straży Miejskiej m.st. Warszawy podejmują interwencje z udziałem zwierząt;
3. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy prowadzi akcję czipowania zwierząt i zakupu karmy dla kotów wolno żyjących;
4. Dzielnice m.st. Warszawy zapewniają opiekę weterynaryjną kotom wolno żyjącym, dokonują rejestracji opiekunów kotów wolno żyjących oraz prowadzą dystrybucję karmy;
5. Konkursy dla organizacji pozarządowych działających na rzecz zwierząt i prowadzących działalność edukacyjną w tym zakresie.

Urząd m.st. Warszawy współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz zwierząt, zrzeszonymi w Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt. KDS działa przy Biurze Ochrony Środowiska, a więcej o jego pracach można dowiedzieć się tutaj.

 

Bezdomność zwierząt na terenie miasta stołecznego Warszawy