Warszawski Panel Klimatyczny – przedstaw swoje rekomendacje i obserwuj proces

Increase Normal Decrease
opublikowano: poniedziałek, 19 października, 2020 - 08:23, admin

Rozpoczęliśmy nabór stron oraz obserwatorów panelu. Czekamy na osoby, które chcą przedstawić panelistom swoje rekomendacje dotyczące zwiększania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii lub obserwować przebieg panelu. Na zgłoszenia czekamy do 23 października.

 

Kim są strony?

Strony to osoby reprezentujące organizacje, instytucje lub grupy nieformalne, których działalność jest związana z tematem panelu lub na które bezpośredni wpływ mają kwestie poruszane podczas panelu, ale nie są zaproszone jako eksperci lub ekspertki. Szczególnym rodzajem strony jest Urząd m.st. Warszawy.

Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska podczas spotkań panelu, proponowania rekomendacji oraz odnoszenia się do wystąpień ekspertów i ekspertek i innych stron. Strony mogą również przekazać panelistom i panelistkom (za pośrednictwem Zespołu Koordynującego) wszelkie inne materiały dotyczące tematu panelu.

Kim są obserwatorzy i obserwatorki?

Obserwatorzy i obserwatorki to osoby, które osoby, które zawodowo lub naukowo zajmują się tematyką paneli obywatelskich lub są zainteresowane realizacją panelu obywatelskiego w innych jednostkach administracyjnych niż Warszawa. Mogą przyglądać się przebiegowi panelu i brać udział w plenarnych częściach spotkań bez prawa głosu.

Więcej o stronach i obserwatorach dowiesz się z regulaminu.

Zgłoś się!

Jeśli chcesz zostać stroną, wypełnij ten formularz: https://poledialogu.typeform.com/to/IuwbIYgl.

Jeśli chcesz zostać obserwatorem/obserwatorką, wypełnij ten formularz: https://poledialogu.typeform.com/to/TzNIVVJH.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 października.