Azbest w twoim domu i otoczeniu

Increase Normal Decrease
opublikowano: piątek, 19 marca, 2021 - 15:59, mkotarski

Koniecznie sprawdź czy AZBEST znajduje się w twoim domu

Większość obiektów posiadających wyroby zawierające azbest stanowią domy jednorodzinne, budynki gospodarsko-inwentarskie i altanki działkowe. Posiadają one dachy z eternitu.

W budownictwie wielorodzinnym i w blokach mieszkalnych najczęściej znajdują się płyty azbestowo-cementowe jako ściany osłonowe i działowe, elewacje zewnętrzne, przewody kanalizacyjne i wodociągowe, podłogi (PCV).

Czy mieszkasz w domu posiadającym płyty azbestowo-cementowe (faliste albo płaskie) jako pokrycie dachu? Sprawdź to! Może budynek gospodarczy, wiata, garaż mają dach z eternitu. Może altanka na twojej działce, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego, ma taki dach.

W budownictwie wielorodzinnym sprawdzi to zarządca nieruchomości.

Co powinieneś zrobić w następstwie stwierdzenia obecności AZBESTU

Dokonaj spisu z natury i powiadom Prezydenta m.st. Warszawy o rodzaju i stanie technicznym użytkowanych wyrobów. W tym celu przyjdź do Biura Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kruczkowskiego 2, albo zadzwoń pod numer 22 443 2515 lub 22 443 2514.

Poinformujemy Cię:

  • jak i kiedy wykonać ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest (jak wypełnić formularz „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”), w jaki sposób zinterpretować i wykorzystać wynik,
  • jak wypełnić formularz „Informacja o wyrobach zawierających azbest”, kiedy i gdzie złożyć.

Informacje i formularze do wypełnienia znajdziesz także na stronie https://warszawa19115.pl.

Dlaczego trzeba usunąć AZBEST

Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają niszczejące wyroby zawierające azbest, 31 grudnia 2032 r. jest ostatnim dniem ich wykorzystywania. Najszybciej usunąć należy wyroby najbardziej uszkodzone.

Naprawa wyrobów z azbestem jest możliwa, ale jest rozwiązaniem tymczasowym i nie zawsze jest opłacalna. Całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest jest kosztowne, ale radykalnie rozwiązuje problem.

PAMIĘTAJ - usunięcie wyrobów zawierających azbest jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Nie usuwaj AZBESTU samodzielnie

Jest to działanie nieodpowiedzialne i nierozsądne, ponieważ nie posiadasz wiedzy i wyposażenia technicznego zapewniającego bezpieczne prowadzenie prac, a także zabezpieczeń osób pracujących
i środowiska przed emisją włókien azbestu. Narażasz na szkodliwe działanie włókien azbestu twoją rodzinę, sąsiadów i przypadkowe osoby, a także środowisko.

Magazynowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest w sąsiedztwie twojego domu jest niebezpieczne, niezgodne z prawem i nieestetyczne, a wywożenie do lasu – karalne. Inne działania
– odsprzedawanie, powtórne użycie, utwardzanie drogi lokalnej – są niedozwolone.

Powierz usuwanie AZBESTU firmie

Zlecenie wyspecjalizowanej firmie usuwania wyrobów zawierających azbest przenosi na nią odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac, za transport odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, za uprzątnięcie terenu i usunięcie pozostałości pyłu azbestowego. Wykonawca prac dokona także wszystkich formalności i uzgodnień w urzędach związanych z wymianą dachu.

Wykaz firm znajduje się na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - w zakładce „usuwanie azbestu”.

Po wykonaniu prac firma ma obowiązek potwierdzić w pisemnym oświadczeniu prawidłowość wykonania prac oraz fakt oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego (tj. podać wynik badania jakości powietrza).

Uwaga – nie wszystkie obiekty budowlane/budynki gospodarcze/altanki działkowe mogły zostać zinwentaryzowane (spis z natury wykonała firma zewnętrzna w latach 2010, 2011 i 2012). Może informacje o wyrobach zawierających azbest nie były przez ciebie aktualizowane. Sprawdź w Biurze Gospodarki Odpadami czy twój dom/budynek gospodarczy, twoja altanka, garaż albo wiata, które mają na dachu wyroby zawierające azbest (eternit), zostały wpisane do bazy azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. A może dach eternitowy z twojego domu został usunięty; czy zgłosiłeś ten fakt? Sprawdź w Biurze Gospodarki Odpadami czy w tym przypadku obiekt został wykreślony z bazy azbestowej.

To musi być nasze wspólne działanie – zapraszamy!