Lasy

Increase Normal Decrease
opublikowano: piątek, 15 kwietnia, 2011 - 12:12, admin

Lasy na terenie m.st. Warszawy zajmują powierzchnię ok. 7 258 ha co stanowi blisko 14% powierzchni miasta. Czyni to Warszawę jedną z nielicznych stolic europejskich, o tak dużym udziale kompleksów leśnych w ogólnej powierzchni miasta.

W istniejącym układzie administracyjnym Miasto Stołeczne Warszawa jest we władaniu 76 parków o łącznej powierzchni ok. 715 ha.
Pochodzą one z różnych epok historycznych. Począwszy od ogrodów barokowych (Ogród Saski), poprzez ogrody sentymentalne (Park Arkadia Górna i Dolna), XIX-wieczne parki krajobrazowe (Park Sielecki, Park Praski), XX-wieczne parki miejskie w stylu krajobrazowym (Park Skaryszewski, Morskie Oko) i parki modernistyczne (Park Wielkopolski, Park Dreszera).

Reprezentują różne mody i style urządzania ogrodów, odzwierciedlają rozwój myśli działających w naszym kraju planistów i architektów krajobrazu, stanowią materialny dowód ogrodniczych tradycji Warszawy.

Ich wartość historyczna i znaczenie dla kultury narodowej potwierdzone zostały wpisaniem wielu z nich do rejestru zabytków lub objęciem ochroną konserwatorską.