Materiały dla szkół

Increase Normal Decrease
opublikowano: czwartek, 21 stycznia, 2021 - 17:10, mkotarski

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy przygotowało pakiety edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu, które pomogą w przygotowaniu i przeprowadzeniu inspirujących lekcji.

Scenariusze lekcji i materiały dodatkowe można pobrać na dole strony.

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych wskazuje na konieczność poruszania istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska) podczas lekcji wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021.

W celu wsparcia nauczycieli i nauczycielek Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej m.st. Warszawy przygotowało pakiety edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu. Celem przygotowanych lekcji jest ułatwienie uczniom zrozumienia tych ważnych dla ich obecnego życia oraz ich przyszłości problemów cywilizacyjnych, wskazanie kierunku niezbędnych zmian i zmotywowanie do działań.

Pierwsza partia materiałów edukacyjnych jest przeznaczona dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Materiały przeznaczone dla kolejnych grup wiekowych są obecnie opracowywane i będą sukcesywnie przekazywane placówkom oświatowych.

Zawartość materiałów edukacyjnych.

Materiały są przygotowane w taki sposób, żeby można było z ich pomocą przeprowadzić zajęcia niezależnie od specjalizacji nauczyciela. Zostały skonsultowane pod względem merytorycznym z ekspertami zewnętrznymi, a pod względem metodycznym z doradcami Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W grudniu 2020 r. odbyły się pilotażowe lekcje w Technikum Ogrodniczym w Zespole Szkół nr 39 oraz w Szkole Podstawowej nr 103.

Materiały zawierają:

 • Podręcznik z gotowymi scenariuszami lekcji, materiałem merytorycznym, listą źródeł dodatkowej wiedzy, zadaniami domowymi, arkuszami ćwiczeń.
 • Prezentację multimedialną do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć.

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Klimat_młodzież - podręcznik do prowadzenia lekcji
  (plik: Podręcznik do prowadzenia lekcji_zmiana klimatu_młodzież.pdf, rozmiar pliku: 1455.6 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Klimat_młodzież - prezentacja
  (plik: Prezentacja_zmiana klimatu_młodzież.pdf, rozmiar pliku: 2147.81 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Powietrze_młodzież - podręcznik do prowadzenia lekcji
  (plik: Podręcznik do prowadzenia lekcji_powietrze_młodzież.pdf, rozmiar pliku: 724.93 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Powietrze_młodzież - prezentacja
  (plik: Prezentacja_powietrze_młodzież.pdf, rozmiar pliku: 1151.51 KB)
  Pobierz