Parki

Increase Normal Decrease
opublikowano: piątek, 15 kwietnia, 2011 - 12:50, admin

W istniejącym układzie administracyjnym, Miasto Stołeczne Warszawa jest we władaniu 79 parków o łącznej powierzchni ok. 762 ha.

Pochodzą one z różnych epok historycznych. Począwszy od ogrodów barokowych (Ogród Saski), poprzez ogrody sentymentalne (Park Arkadia Górna i Dolna), XIX-wieczne parki krajobrazowe (Park Sielecki, Park Praski), XX-wieczne parki miejskie w stylu krajobrazowym (Park Skaryszewski, Morskie Oko) i parki modernistyczne (Park Wielkopolski, Park Dreszera). Reprezentują różne mody i style urządzania ogrodów, odzwierciedlają rozwój myśli działających w naszym kraju planistów i architektów krajobrazu, stanowią materialny dowód ogrodniczych tradycji Warszawy. Ich wartość historyczna i znaczenie dla kultury narodowej potwierdzone zostały wpisaniem wielu z nich do rejestru zabytków lub objęciem ochroną konserwatorską.