Partnerstwo dla Klimatu

Increase Normal Decrease
opublikowano: czwartek, 24 października, 2019 - 15:24, pmalka

Projekt „Partnerstwo dla Klimatu” został zapoczątkowany latem 2008 roku jako platforma współpracy i wspierania wydarzeń towarzyszących 14. Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu. Miasto Stołeczne Warszawa partnerem Platformy jest od samego początku jej powstania. Do roku 2011 Platforma działała pod patronatem Ministerstwa Środowiska, od roku 2012 inicjatywa kontynuowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Partnerstwo dla Klimatu

Celem Platformy „Partnerstwo dla Klimatu” jest prowadzenie wspólnie z Partnerami kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. W ramach Platformy organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o zróżnicowanym charakterze, m.in. konferencje, debaty, happeningi, wystawy, które mają na celu zwiększanie świadomości społecznej z zakresu ochrony klimatu.

Partnerami „Partnerstwa dla Klimatu” są organizacje i instytucje reprezentujące bardzo różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet. Pokazują one swoimi dokonaniami troskę o środowisko, a udziałem w „Partnerstwie dla Klimatu” dają dowód swojemu zaangażowaniu w kwestie ochrony przyrody i świadomości, że tylko wspólne działanie może zagwarantować sukces.

Przedsięwzięciem inaugurującym powołanie „Partnerstwa dla Klimatu” był zorganizowany w sierpniu 2008 roku w Warszawie na Nowym Świecie „Piknik z Klimatem”. Wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i osób odwiedzających Warszawę. „Piknik z Klimatem” organizowany jest w Warszawie corocznie w ostatnią niedzielę wakacji, wpisując się w harmonogram warszawskich imprez. Wydarzenie to pozwala Partnerom Platformy zaprezentować podejmowane działania, jak również zachęcić odwiedzających do refleksji nad tym, jakie znaczenie ma wpływ naszych nawet drobnych zachowań na zmiany klimatu, pokazując jednocześnie jak małe zmiany w naszym codziennym życiu mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Podczas imprezy można również dowiedzieć się, co o zmianach klimatu myślą zaproszeni sławni goście i wziąć udział w licznych konkursach.

Zmiany klimatyczne są faktem, niemniej jednak nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. W Warszawie z troską podchodzimy do tego problemu. Klimat jest jednym z najistotniejszych czynników decydujących o funkcjonowaniu całych ekosystemów, gospodarek i przede wszystkim społeczeństw. Dlatego Warszawa stawia na zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach działalności miasta, zgodnie z podpisanym w dniu 10.02.2009 r. przez Warszawę „Porozumieniem miedzy Burmistrzami”, które angażuje europejskie samorządy do działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i ochrony klimatu. Kluczowym dokumentem, który powstał w ramach wspólnej inicjatywy jest uchwalony w dniu 8.09.2011 r. przez Radę m.st. Warszawy „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku – Action Plan.”. Zadaniem jego jest wskazanie instytucjom miejskim, mieszkańcom i wszystkim podmiotom działającym na terenie miasta kierunków i sposobów działania w zakresie zrównoważonego zużycia energii.

Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj.

Już od wielu lat m.st. Warszawa jest organizatorem i aktywnie uczestniczy w wielu projektach, akcjach i kampaniach, w trakcie których m.in. edukuje mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska, ochrony klimatu, efektywności energetycznej, transportu przyjaznego dla środowiska i odnawialnych źródeł energii.

Od 2008 roku Warszawa współpracuje z Fundacją WWF Polska przy organizacji corocznej ogólnoświatowej inicjatywy jaką jest „Godzina dla Ziemi”. Akcja ta polega na wyłączeniu świateł na jedną godzinę, zarówno przez osoby prywatne, firmy, ale także i miasta, gdzie wygaszane są iluminacje reprezentacyjnych budynków i budowli. W Warszawie „wygaszane” są m.in. Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Mury obronne Starego Miasta, Teatr Wielki, mosty i wiele innych. Symboliczne gaszenie świateł zwraca uwagę na problem zmian klimatu oraz kwestię zrównoważonego zużycia energii.

Wspólnie z Miastem Klub Gaja organizuje w Warszawie inaugurację programu „Święto Drzewa”. Celem akcji jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu przyczynia się do zwiększenia zadrzewienia i mobilizuje mieszkańców do wspólnych działań na rzecz środowiska naturalnego.

Od 1970 roku na świecie obchodzone jest największe ekologiczne święto „Światowy Dzień Ziemi”, które obecnie obchodzone jest w 192 krajach. W Polsce początek obchodów to rok 1990. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie organizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest ważna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie i wiele organizacji pozarządowych.

Coroczną imprezą edukacyjną odbywającą się od 2006 r. organizowaną przez Miasto są „Dni Recyklingu”, których głównym celem jest krzewienie wśród mieszkańców miasta idei selektywnej zbiórki surowców wtórnych i recyklingu. W czasie tej akcji mieszkańcy mogą wymienić surowce wtórne na zielone nagrody – sadzonki ziół, kwiatów drzew i krzewów.

Warszawa bierze również czynny udział w działaniach ekologicznych poprzez organizację cyklicznej kampanii jaką jest „Dzień bez samochodu”. Celem tej kampanii jest upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, przekonanie mieszkańców do alternatywnych środków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie bez samochodu w mieście jest możliwe.

Współpraca Warszawy z organizacjami pozarządowymi widoczna jest w wielu inicjatywach lokalnych, wspólnych konferencjach i wydarzeniach. Rezultatem tej współpracy jest również udział organizacji pozarządowych w pracach Zespołu ds. ochrony klimatu powołanego w dniu 17.07.2009r. Zarządzeniem nr 3388/2009 Prezydenta m.st. Warszawy.

Warszawa uczestniczy również w wielu międzynarodowych inicjatywach ekologicznych. W ramach współpracy z organizacjami miast C40 Large Cities Climate Leadership Group oraz EUROCITIES Warszawa propaguje działania na rzecz ochrony klimatu, wspiera oddziaływanie na rządy i organizacje międzynarodowe w zakresie odpowiedniej legislacji, a także realizuje konkretne programy zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Głównymi obszarami tematycznymi, w których m.st. Warszawa podejmie działania w ramach Partnerstwa dla Klimatu są efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, transport przyjazny środowisku oraz promocja ekologicznego stylu życia.

FORMY WSPÓŁPRACY W PARTNERSTWIE

Cel platformy „Partnerstwo dla Klimatu” jest realizowany przez Partnerów poprzez:

 • dzielenie się doświadczeniem, wiedzą, pomysłami, działaniami, zasobami różnych podmiotów na rzecz wspólnego celu - ochrony środowiska i klimatu,
 • wzajemne wsparcie wszystkich partnerów w działaniach na rzecz wyznaczonego celu,
 • wspólną realizacja konkretnych projektów.

Koordynatorem współpracy jest Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPIPK).

Obecnie w Partnerstwie dla Klimatu funkcjonują następujące grupy tematyczne:

 1. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna,
 2. Edukacja ekologiczna,
 3. Elektromobilność i innowacyjny transport,
 4. Zrównoważone budynki i budownictwo,
 5. Czyste powietrze,
 6. Finansowanie zrównoważonego rozwoju.

Przewidujemy różne formy współpracy w ramach platformy. Będą one zależały od celów, skali i specyfiki zagadnień, którymi będziemy się zajmować.

Formy spotkań:

Charakter spotkaniaCel spotkaniaForma spotkania
informacyjno-inspiracyjnywymiana informacji przez partnerów na temat własnych działań, projektów, praktyk, podsumowania okresów współpracyspotkania wszystkich członków w grupach tematycznych 2-3 razy w roku
wspierający (tematyczny)wzajemna pomoc w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemówpraca w małych grupach roboczych z moderatorem; organizowane w zależności od potrzeb
zadaniowy (projektowy)wspólna praca nad konkretnym projektem, zadaniem, zagadnieniemindywidualne kontakty wybranych partnerów ze sobą i praca w ustalonym przez nich trybie i formie

LISTĘ PARTNERÓW MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

W celu dołączenia do Partnerstwa dla Klimatu prosimy o kontakt z panią Ewą Madejczyk emadejczyk@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin Partnerstwa
  (plik: REGULAMIN PdK.pdf, rozmiar pliku: 183.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku – Action Plan
  (plik: action_plan_warszawa_2011.pdf, rozmiar pliku: 2052.43 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista Partnerów
  (plik: Lista Partnerów PdK.pdf, rozmiar pliku: 146.7 KB)
  Pobierz