Pozostali uczestnicy Panelu

Increase Normal Decrease
opublikowano: środa, 7 października, 2020 - 16:31, mkotarski

Eksperci i ekspertki

Eksperci i ekspertki to osoby, które specjalizują się w temacie panelu i których rolą jest przekazanie wiedzy panelistom i panelistkom. przygotowują wystąpienia, materiały i opinie.

Wyborem ekspertów i ekspertem zajmuje się Zespół Koordynujący w porozumieniu z doradcami merytorycznymi i Zespołem Monitorującym.

 

Strony

Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska podczas spotkań panelu, proponowania rekomendacji oraz odnoszenia się do wystąpień ekspertów i ekspertek i innych stron. Strony mogą również przekazać panelistom i panelistkom (za pośrednictwem Zespołu Koordynującego) wszelkie inne materiały dotyczące tematu panelu.

Jako strony mogą występować organizacje, instytucje lub grupy nieformalne, których działalność jest związana z tematem panelu lub na które bezpośredni wpływ mają kwestie poruszane podczas panelu, ale nie są zaproszone jako eksperci lub ekspertki. Szczególnym rodzajem strony jest Urząd m.st. Warszawy.

 

Obserwatorzy i obserwatorki

Obserwatorzy i obserwatorki to osoby, które przyglądają się przebiegowi panelu i mogą brać udział w plenarnych częściach spotkań bez prawa głosu.