Las Bemowo

Increase Normal Decrease

Położenie:

dzielnice Bemowo, Bielany, gmina St. Babice

Powierzchnia:

508, 53 ha, z czego 282,65 ha na terenie gm. Stare Babice

Atrakcje:

bagna i podmokłe śródleśne łąki, stanowiska pełnika europejskiego, możliwość napotkania łosia, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, place zabaw, miejsca ogniskowe.

Las Bemowo jest trzecim, co do wielkości kompleksem leśnym Warszawy. Ze względu na swoje położenie, walory przyrodnicze i rozległość stanowi korytarz ekologiczny łączący tereny Kampinoskiego Parku Narodowego z aglomeracja miejską (najczęstszy szlak migracji łosia), oraz pełni ważną rolę klimatyczną względem miasta.
W składzie gatunkowym drzewostanów obok dominującej sosny wymienić należy olszę, brzozę i dąb. Drzewostany te są najczęściej w wieku ok. 50-80 lat, lecz spotkać tu można także starsze np.140 letnie.
Bogactwo przyrodnicze kompleksu zostało docenione poprzez utworzenie na jego terenie dwóch rezerwatów florystycznych: rezerwatu „Łosiowe Błota”, oraz rezerwatu „Kalinowa Łąka” im. Kazimierza Łapczyńskiego.
Na terenie kompleksu Las Bemowo można znaleźć miejsca przystosowane do palenia ognisk, wiaty turystyczne, place zabaw. Przez tereny leśne biegną dwie ścieżki zdrowia, a także ścieżki edukacyjno-przyrodnicze: „Śladami Łosia” i „Znaleźć Zgubka”. Na skraju rezerwatu „Łosiowe Błota” umiejscowiony jest pomost widokowy, umożliwiający obserwację bagien.

fot. M. Brodzka fot. M. Brodzka fot. M. Brodzka fot. M. Brodzka fot. archiwum LM-W fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ