Las Sobieskiego

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Wawer

Powierzchnia:

516,60 ha

Atrakcje:

stare drzewostany dębowe, ścieżka przyrodnicza, ścieżka zdrowia, pomnik upamiętniający ćwiczenia Legionów Piłsudskiego, możliwość spotkania łosia

Las Sobieskiego to drugi pod względem wielkości kompleks leśny Warszawy, w skład którego wchodzi ponad 100 hektarowy ścisły rezerwat przyrody „im. Króla Jana III Sobieskiego”.
Występują tam głównie siedliska lasów świeżych, a w składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna z domieszką dębów, nieco młodszych brzóz i licznymi lipami. Kompleks ma urozmaiconą rzeźbę terenu, jego wschodnią część stanowią rozległe, ubogie, piaszczyste wydmy porośnięte borem sosnowym, środkowa części kompleksu to tereny o płaskim ukształtowaniu z dominującymi lasami mieszanymi, przechodzące w zachodniej części w żyzne drzewostany liściaste z przewagą wiekowych dębów, osiągających imponujące rozmiary.
W okresie wiosennym podziwiać możemy w nim bogactwo kwiatów leśnych, z występującą tutaj łanowo konwalią majową. Wędrując po ścieżce edukacyjnej czy też licznych szlakach spacerowych spotkać możemy liczne gatunki ptaków, sarny, lisy, borsuki, czasami dziki czy też zachodzące do tego kompleksu łosie.
Cały teren kompleksu, został przystosowany do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. Przy licznych szlakach spacerowych, ścieżce edukacyjnej czy ścieżce zdrowia, znajdziemy ławki, wiaty turystyczne, a także leśne place zabaw dla najmłodszych.

fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ