Uroczysko Las Lindego

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Bielany

Powierzchnia:

20,34 ha

Atrakcje:

miejsca przystosowane do rekreacji

Niewielki kompleks leśny położony wzdłuż ulic Lindego i Marymonckiej. Pełni on głównie funkcję buforową dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”, a także jest miejscem codziennych spacerów okolicznych mieszkańców. Znajdują się tu ścieżki spacerowe, wzdłuż których usytuowanych jest wiele ławek i trzy place zabaw dla dzieci. Przez las przepływa Potok Bielański, który zwiększa atrakcyjność obiektu. Występujący drzewostan to głównie bór mieszany świeży i las mieszany świeży, gdzie gatunkami głównymi są sosna, grochodrzew, brzoza i dąb czerwony, a gatunkiem objętym ochroną częściową kruszyna pospolita.
Trudno tutaj znaleźć wyjatkowo cenne gatunki roślin i zwierząt, czy formy przyrodnicze, ale na pewno rosnące w nim drzewostany zapewnią wszystkim go odwiedzającym możliwość wypoczynku i dobrej zabawy w otoczeniu leśnej przyrody.

 

fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ