Uroczysko Las Młociny

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Bielany

Powierzchnia:

98,09 ha

Atrakcje:

drzewostany łęgowe, ścieżka przyrodnicza, ścieżka zdrowia, miejsca rekreacyjne przystosowane do palenia ognisk

Uroczysko Las Młociny to jeden z mniejszych kompleksów leśnych Warszawy. Obszar przylega bezpośrednio do międzywala Wisły i stanowi ważny element wspomagania korytarza ekologicznego rzeki. Rosnące tu drzewostany należą do jednych z najstarszych w granicach miasta. Ponad połowa z nich osiąga wiek powyżej 100 lat (głównie drzewostany sosnowo-dębowe i olszowo-jesionowe). W najbardziej wilgotnych miejscach uroczyska możemy zobaczyć fragmenty drzewostanów łęgowych.
Na terenie uroczyska występuje 18 gatunków drzew, często o wymiarach drzew pomnikowych. Występuje tu wielu gatunków roślin podlegających częściowej ochronie, takich jak: konwalia majowa, kruszyna pospolita, kalina koralowa, szakłak pospolity, oraz kilka gatunków grzybów podlegających ochronie ścisłej np.: ozorek dębowy, purchawica olbrzymia, czarka szkarłatna. Na terenie Lasu Młocińskiego stwierdzono występowanie owada podlegającego ścisłej ochronie – pachnicy dębowej.
Ważnym elementem uroczyska jest przylegająca do lasu łąka o powierzchni 4,81 ha, z występującymi na niej kępami leśnymi, ustanowiona użytkiem ekologicznym „Przy Lesie Młocińskim”.
Duże walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu uroczyska spowodowały, że spełnia ono od czasów przedwojennych funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, stanowiąc dla mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy wspaniały teren do wypoczynku. Głównym miejscem dla rekreacji jest rozległa polana rekreacyjna przy ul. Papirusów, z placami zabaw dla dzieci, stołami i wiatami turystycznymi, miejscami przystosowanymi do palenia ognisk, boiskami do gry w siatkówkę i parkingiem. Osoby lubiące wędrówki mogą spacerować po dwóch alejach, tzw. dużej i małej obwodnicy, wzdłuż której urządzono ścieżkę przyrodniczo-leśną. Wędrując nimi można dotrzeć w głąb uroczyska, gdzie również zlokalizowano kolejne place wypoczynkowe z urządzeniami zabawowym i wiatami turystycznymi. W środkowym odcinku tzw. „małej obwodnicy” znajduje się ścieżka zdrowia.

 

fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum LM-W fot. archiwum LM-W fot. archiwum LM-W fot. archiwum BOŚ Uroczysko Las Młociny