Uroczysko Lasek na Kole

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Wola

Powierzchnia:

48,33 ha

Atrakcje:

miejsca przystosowane do rekreacji, ścieżkę zdrowia, sosna banksa

Ten nieduży kompleks leśny, powstał w ramach zalesień gruntów komunalnych w okresie międzywojennym. Obszar lasu rozgranicza przebiegająca przez las linia kolejowa, dodatkowo od strony wschodniej kompleks ten przylega do dużej arterii komunikacyjnej jaką jest „Trasą Armii Krajowej”.
Dominują w nim siedliska borowe, na których rosną drzewostany z udziałem grochodrzewu, sosny pospolitej, dębu czerwonego, posiadające silnie rozbudowane warstwy podszytu i runa leśnego, z dominującą czeremchą. Na uwagę zasługuje występująca tutaj licznie, pochodząca z Ameryki Północnej sosna banksa, a także objęty ochroną ścisłą bluszcz pospolity.
W południowej części uroczyska znajduje się miejsce upamiętniające istniejący na tym terenie w okresie II Wojny Światowej obóz zagłady.
W dniu dzisiejszym Uroczysko Lasek na Kole jest typowym przykładem lasu miejskiego pełniącego funkcję tzw. „parku leśnego”. Wszyscy chętni do jego odwiedzenia znajdą w nim szereg alejek spacerowych z ławkami i wiatami turystycznymi, leśne place zabaw dla dzieci, oraz ścieżkę zdrowia.

fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ Uroczysko Lasek na Kole