Uroczysko Nowa Warszawa

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Bielany

Powierzchnia:

ok. 200,0 ha

Atrakcje:

zwarte drzewostany sosnowe, możliwość spotkania łosia

Uroczysko Nowa Warszawa to w większości młode (ok. 40-60 letnie) drzewostany sosnowe nasadzone tutaj po II Wojnie Światowej. Tworzą one nierzadko monokultury, w których sporadycznie występują jako domieszki dęby, brzozy i osiki. Przed 1939r. tereny te w większości nie stanowiły lasu i były przewidziane pod zabudowę tzw. Miasta-Ogród-Gaj. Zalesione po wojnie stanowiły rezerwę terenu pod budowę oczyszczalni „Pancerz”, do której to nigdy nie doszło.
Uroczysko Nowa Warszawa położone w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego pełni głównie rolę klimatyczną i jest korytarzem ekologicznym łączącym Kampinos z Lasem Młocińskim. Dzięki temu możemy tu spotkać wędrujące łosie, obserwować sarny i dziki oraz wiele gatunków ptaków.
W kompleksie znajdują się ciekawe szlaki spacerowe gdzie można zaobserwować, w jaki sposób przyroda sama przekształca sztucznie stworzone przez człowieka monokultury sosnowe w bardziej złożone zbiorowiska leśne.

fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ