Rezerwat przyrody Bagno Jacka

Increase Normal Decrease
Rezerwat przyrody Bagno Jacka

Położenie:

Dzielnica Wesoła

Powierzchnia:

19,45 ha

Atrakcje:

chronione dyrektywą siedliskową UE mszary torfowcowe, ols brzozowy, bór bagienny i bór wilgotny, stanowisko brzozy ciemnej, największego polskiego chrabąszcza wałkarza lipczyka oraz turkucia podjadka.Występują także żuraw, bocian czarny, czapla siwa, jastrząb, krogulec, błotniak stawowy, dzięcioł czarny i zielony, bażant, zimorodek, rybołów, żaba moczarowa, kumak nizinny, rzekotka drzewna

Krajobraz Bagna Jacka i okolicy uformował się w ciągu ostatnich 10 tys. lat, gdy po morenie dennej Równiny Wołomińskiej przesuwały się na wschód wydmy utworzone z piasku pra-Wisły. W jednym z obniżeń międzywydmowych powstało jezioro, które po kilku tysiącach lat przekształciło się w dzisiejsze torfowisko i ewoluuje dalej w kierunku boru bagiennego. Pomimo niewielkiej powierzchni, Bagno Jacka wyróżnia się wśród otaczających terenów bogactwem gatunkowym i siedliskowym. Charakterystyczne dla rezerwatu są chronione dyrektywą siedliskową UE mszary torfowcowe, brzezina bagienna, ols brzozowy, bór bagienny i bór wilgotny. Spośród 187 gatunków roślin naczyniowych występujących w rezerwacie aż 57 należy do grupy wodno-błotnych, a 15 jest objętych ochroną gatunkową. Do chronionych należą widłak jałowcowaty charakterystyczny dla brzeziny bagiennej, typowe dla torfowiska wysokiego i boru bagiennego bagno zwyczajne i rosiczka okrągłolistna, bluszcz, kruszyna i kalina koralowa rosnące w wilgotnych lasach, kosaciec syberyjski gatunek wskaźnikowy zmienno-wilgotnych łąk, charakterystyczna dla boru świeżego konwalia majowa, paprotka pospolita występująca na cienistych zboczach wydm oraz kocanki piaskowe kwitnące żółto na suchych piaszczystych polanach. W wodzie torfowych jeziorek występują grzybienie białe i owadożerny pływacz. Inne ciekawe rośliny związane ze środowiskiem wodno-błotnym to rdestnica pływająca, jeżogłówka gałęzista, kosaciec żółty i czermień błotna.
Osobliwością Bagna Jacka są okazy brzozy ciemnej, endemitu pasa nizin polskich.
Od późnej wiosny do jesieni, nad wodą można obserwować kolorowe ważki: łątki, oczobarwnice, żagnice, husarze i szablaki. W porze kwitnienia czeremchy aktywne są najpiękniejsze polskie motyle paź królowej i paź żeglarz. W toni wodnej pływają kałużnice, pływaki żółtobrzeżki, pluskolce, a na powierzchni wody nartniki. W rezerwacie występuje też największy polski chrabąszcz wałkarz lipczyk oraz znany z donośnego nocnego turkotu, turkuć podjadek.
Na Bagnie odbywa regularnie lęgi około 30 gatunków ptaków, ponad 20 rozmnaża się okresowo, a 70 innych przebywa podczas migracji wiosennych i jesiennych lub pojawia się przypadkowo podczas poszukiwania pożywienia. Do gatunków szczególnie charakterystycznych dla rezerwatu należą: krzyżówka, perkozek, kokoszka wodna, łyska, słonka, krętogłów, dzięciołek, piecuszek, zięba, kapturka, gąsiorek i potrzos. Można zobaczyć tu żurawia, bociana czarnego, czaplę siwą, jastrzębia, krogulca, błotniaka stawowego, dzięcioła czarnego i zielonego, bażanta, zimorodka a nawet rybołowa.
Płazy rezerwatu są reprezentowane przez żabę jeziorkową i śmieszkę, żabę trawną, żabę moczarową, kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną i ropuchę szarą. Najczęściej występującym gadem jest jadowita i chroniona żmija zygzakowata.

fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. G.T. Kłosowscy. Krętogłów fot. J. Wojtatowicz