Rezerwat przyrody Kalinowa Łąka

Increase Normal Decrease
Rezerwat przyrody Kalinowa Łąka

Położenie:

Gmina Stare Babice (zarządcą terenu jest Miasto Stołeczne Warszawa)

Powierzchnia:

3,47 ha

Atrakcje:

Różnorodne zbiorowiska łąkowe, rośliny chronione: np. nasięźrzał pospolity, goździk pyszny

Rezerwat został ustanowiony w celu zachowania śródleśnej, podmokłej łąki ze stanowiskiem pełnika europejskiego i wielu innych rzadkich oraz chronionych gatunków roślin.
Kalinowa Łąka położona jest w bezodpływowym zagłębieniu, wypełnionym częściowo utworami torfowymi, o zmiennym poziomie wód gruntowych.
Charakterystycznym elementem przyrodniczym i krajobrazowym rezerwatu są różnorodne zbiorowiska łąkowe powstałe w skutek świadomej gospodarki człowieka. Wśród nich najbardziej efektowne są płaty z licznie występującym ostrożniem warzywnym i rdestem wężownikiem. Kolorystyka łąki zmienia się wraz z porą roku. Najpiękniejsza jest na początku i w środku lata, gdy kwitnie większość występujących tam bylin. Pępawa różyczkolistna, jaskier ostry, ostrożeń warzywny oraz rdest wężownik tworzą delikatne żółto-różowe tło dla zakwitających, okazałych kęp pełnika europejskiego i ciemnoróżowych kwiatostanów kukułki plamistej, krwistej i szerokolistnej. Na niewielkich, uboższych gatunkowo płatach łąki trzęślicowej występują gatunki roślin objęte ochroną takie, jak nasięźrzał pospolity i goździk pyszny.
Zbiorowiska łąkowe sa bardzo wrażliwe i wyjątkowo podatne na procesy powtórnego zarastania przez wierzby szerokolistne: szarą i pięciopręcikową. Wyróżniającą cechą powstających zarośli wierzbowych jest znaczny udział kaliny koralowej tworzącej grona soczysto czerwonych owocków, wierzby laurolistnej o lśniących liściach oraz roślin czepnych i wijących. Na obrzeżach łozowisk królują okazały sadziec konopiasty oraz pięknie kwitnący kielisznik zaroślowy.
Niżej usytuowane obszary, charakteryzujące się wysokim poziomem wód gruntowych porośnięte są różnorodnymi florystycznie zbiorowiskami szuwarowymi, w których podstawowym komponentem jest trzcina pospolita bądź turzyce.
Mozaika łąk, zarośli wierzbowych i szuwarów otoczona lasem tworzy cenną faunistycznie enklawę. Na terenie rezerwatu znaleźć można tropy i ślady żerowania łosia, sarny, dzika oraz drobniejszych ssaków. Spośród ptaków odwiedzających ten rejon warto wymienić myszołowa, dzięcioła czarnego i dużego. Ciekawostką jest fakt zimowania na tym terenie grupy czapli siwych.
W rezerwacie prowadzona jest ochrona czynna polegająca na cięciu zarośli wierzbowych, usuwaniu samosiejek brzóz, topól i olch, które zagrażają światłolubnym gatunkom roślin łąkowych i torfowiskowych.

fot. archiwum Lasy Miejskie - Warszawa fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. G. i T. Kłosowscy. Myszołów