Rezerwat przyrody Las Bielański

Increase Normal Decrease
Rezerwat przyrody Las Bielański

Położenie:

Dzielnica Bielany, pomiędzy ulicami, Marymoncką, Wisłostradą i Podleśną

Powierzchnia:

130,35 ha

Atrakcje:

grąd, łęg wiązowo-jesionowy, monumentalne okazy dębów, wiązów, grabów, olszy, stanowisko zdrojówki rutewkowatej, kozioróg dębosz, zawisak tawulec, liczna populacja kowalika, potok Rudawka, panorama doliny Wisły

fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. A. Mikołajewski.Kowalik fot. A. Mikołajewski. Paź królowej fot. M. Jonczyk. Kozioróg dębosz