Rezerwat przyrody Łosiowe Błota

Increase Normal Decrease
Rezerwat przyrody Łosiowe Błota

Położenie:

Gmina Stare Babice (zarządcą terenu jest Miasto Stołeczne Warszawa)

Powierzchnia:

31,21 ha

Atrakcje:

turzycowiska bagienne, jeziorka torfowe, byliny ziołoroślowe, łosie

Rezerwat utworzony został w celu zachowania, charakterystycznych niegdyś dla Kotliny Warszawskiej, zbiorowisk torfowisk niskich wraz ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin.
Znajduje się on na obszarze  Lasu Bemowskiego i składa się z dwóch oddalonych od siebie fragmentów, między którymi mieści się wojskowa stacja radarowa.
Dominujące w krajobrazie Łosiowych Błot turzycowiska bagienne zajmują największe obniżenia terenowe, w których okresowo pojawia się woda. Zbiorowiska te mają kępkowo-dolinkową budowę, na którą składają się rozrośnięte i dorastające do jednego metra wysokości kępy turzyc: sztywnej, dzióbkowatej i prosowej oraz dolinki, poprzerastane gęstwiną korzeni zanurzonych przez część roku w wodzie, w których spotykamy gorysz błotny, trzcinnik prosty, wiechlinę błotną czy kosaćca żółtego. Torfowiska tworzą układ mozaikowy z łąkami wilgotnymi – trzęślicowymi. Gdy poziom wody opada dolinki zarastają roślinami charakterystycznymi dla tych zbiorowisk: trzęślicą modrą, okazałym olszewnikiem kminkolistnym oraz pięknie pachnącymi bylinami ziołoroślowymi. Płaty łąk wilgotnych wyróżniają się ponadto wieloma efektownymi i najczęściej objętymi ochroną gatunkową roślinami takimi, jak: goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty czy goździk pyszny.
W coraz większym stopniu w obrębie turzycowisk wykształcają się zarośla wierzbowe z udziałem karłowatej olszy i kruszyny pospolitej płynnie przechodzące w zbiorowiska lasów olszowych również ściśle związanych ze stagnującą w obniżeniach terenowych wodą. Obrzeża rezerwatu porastają bory sosnowe.
Trudno dostępne podmokłe tereny, gęste łozowiska oraz naturalne jeziorka torfowe są niebywale atrakcyjne dla wielu zwierząt. Stałymi mieszkańcami Łosiowych Błot są łosie, często przybywające z Kampinoskiego Parku Narodowego, dziki, sarny, lisy, wiele gatunków drobnych ssaków charakterystycznych dla niedużych kompleksów leśnych oraz ptaki wodno-błotne.
Teren Łosiowych Błot do niedawna zamknięty był dla ruchu turystycznego. Obecnie wokół rezerwatu prowadzi ścieżka turystyczna o długości 10 km, z której miejscami roztacza się rozległy widok na torfowiska.

fot. archiwum BOŚ fot. archiwum Lasy Miejskie - Warszawa fot. archiwum Lasy Miejskie - Warszawa fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. archiwum BOŚ fot. G. Okołów. Kaczeńce fot. P. Sikorski. Mieczyk dachówkowaty fot. G.T. Kłosowscy. Łoś