Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ARKADIA

Increase Normal Decrease
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ARKADIA

Położenie:

Dzielnica Mokotów, od południa i zachodu graniczy on z parkiem Królikarnia, a od strony północnej z terenami Klubu Sportowego Warszawianka

Powierzchnia:

14 ha

Atrakcje:

Skarpa Warszawskia - unikatowy w skali miasta zabytek geologiczny, liczne gatunki ptaków i drobnych ssaków, płazy, łąka ziołoroślowa, pomnik przyrody – grupa lip

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ARKADIA Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ARKADIA Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ARKADIA Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ARKADIA Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ARKADIA Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ARKADIA Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ARKADIA Zespół przyrodniczo-krajobrazowy ARKADIA