Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zakole Wawerskie

Increase Normal Decrease
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zakole Wawerskie

Położenie:

Dzielnica Wawer

Powierzchnia:

55,6186 ha

Atrakcje:

mozaika łąk wraz z zadrzewieniami i grupami krzewów, lasów łęgowych oraz szuwarów trzcinowych, stanowisko chronionego kosaćca syberyjskiego i storczyka szerokolistnego, bardzo liczne gatunki ptaków i płazów

fot. M.Brodzka fot. P. Rowiński fot. G.T. Kłosowscy. Remiz fot. G.T. Kłosowscy. Sowa uszata fot. G.T. Kłosowscy. Czajka fot. P. Sikorski fot. G. i T. Kłosowscy. Brodziec Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zakole Wawerskie