Fort Bema

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Bemowo, rejon ograniczony jest ulicami: od północy - ul. Gen. Maczka, od zachodu - ul. Powstańców Śląskich oraz linią przebiegającą wzdłuż dawnej granicy terenów wojskowych, od południowego wschodu granica przebiega wzdłuż Trasy Armii Krajowej oraz trasy ekspresowej S8.

Powierzchnia:

22,20 ha

Atrakcje:

fortyfikacje – budynki fortu, fosa, wały, alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, plac zabaw

Obiekt ten, nazywany początkowo Fortem Parysów, został zbudowany w latach 1886-1890. Nazwa Parysów pochodzi od wsi Parysów położonej na północ od fortu (dziś w granicach Warszawy). Fort Parysów należał do drugiego wewnętrznego pierścienia fortów twierdzy Warszawa, zbudowanej na rozkaz Cara. Otaczała go mokra fosa i podwójny wał ziemny. Wały połączone były podziemnym przejściem. W obrębie fortu znalazły się m.in. prochownia, magazyny amunicji i koszary. W 1909 roku wydano rozkaz likwidacji twierdzy. Wysadzono jednak tylko 2 budynki i zasypano przejście podziemne. Dzięki temu większa część fortu zachowała się do dziś. Fort Parysów otrzymał nazwę Fort Bema (stąd nazwa dzielnicy Bemowo) w 1921 roku. W latach 1924-1939 mieściła się tu Wytwórnia Amunicji nr 1. Począwszy od roku 1999 zarząd nad terenem przejęła gmina, później dzielnica Bemowo. W latach 2006-2013 od strony ul. Obrońców Tobruku wybudowano międzyszkolny Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej z dwoma dużymi boiskami i zapleczem.