Ogród Krasińskich

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Śródmieście, w rejonie Placu Krasińskich oraz ulicy Świętojerskiej, Andersa i Długiej

Powierzchnia:

9,20 ha

Atrakcje:

Pałac Krasińskich (znany także jako Pałac Rzeczypospolitej)- Pałac Barokowy – położony od strony wschodniej parku (obecnie własność Biblioteki Narodowej)

Barokowa brama wejściowa z XVIII wieku - położona od strony ul. Bohaterów Getta (dawniej ul. Nalewki)

Wzniesienie z kaskadą, będące zapewne pozostałością Wałów Zygmuntowskich (w rejonie ul. Bohaterów Getta)

Pomnik granic getta (w rejonie ul. Świętojerskiej)

Pomnik Bohaterów Monte Cassino (w rejonie ul. Andersa)

Budynek Arsenału Królewskiego z Państwowym Muzeum Archeologicznym – położony od strony zachodniej parku

Kamień upamiętniający jedną z pierwszych potyczek podczas powstania listopadowego (w rejonie ul. Andersa)

Pozostałości fundamentów Pasażu Simonsa z kamieniem upamiętniającym walczący w ruinach tego budynku batalion "Chrobry I" (w rejonie ul. Bohaterów Getta)

Okazały klomb na osi pałacu

Nowoczesny plac zabaw

Park o charakterze miejskim. Założony w 1676 r. w stylu barokowym, na powierzchni 3,4 hektarów jako cześć założenia pałacowo-ogrodowego. Nazwa ogrodu związana jest z istniejącym pałacem, którego pierwszym właścicielem był referendarz koronny i wojewoda płocki Jan Dobrogost Krasiński herbu Korwin. Do czasu założenia Ogrodu Saskiego był to największy ogród w Warszawie. W 1766 roku został udostępniony publiczności i szybko stał się ulubionym miejscem spacerowym warszawiaków. Był wielokrotnie przebudowywany i aranżowany. W latach 1891 – 1895 został przeprojektowany przez Głównego Ogrodnika Warszawy Franciszka Szaniora i do dnia dzisiejszego zachowuje styl krajobrazowy. Po II wojnie światowej został poszerzony i obecnie zajmuje powierzchnię 11,8 hektarów. Najstarsze gatunki drzew znajdujące się w parku, a pochodzące z końca XIX – wieku to: miłorząb dwuklapowy, orzech czarny, leszczyna turecka i skrzydłorzech kaukaski. Ogród Krasińskich przeszedł gruntowną rewaloryzację w latach 2012-2014. Ponowne otwarcie parku nastąpiło w maju 2014 r. Prace rewaloryzacyjne poprzedzone były konkursem architektonicznym, w wyniku którego wybrano koncepcję najlepiej odpowiadająca zaleceniom konserwatorskim. W ramach rewaloryzacji zieleni przeprowadzono m.in.: modernizację stawu, strumienia i kaskady, gospodarkę istniejącą zielenią (posadzono 97 sztuk drzew i ponad 10,5 tysiąca krzewów liściastych i iglastych, rośliny wodne i cebulowe), zastosowano nowe nawierzchnie. Na osi głównej zrekonstruowany został kwietnik dywanowy oraz arabeska, zaprojektowane i wykonane na podstawie materiałów archiwalnych. Powróciły historyczne ławki, stylizowane kosze na śmieci, wygrodzenia parterów kwiatowych. W częściach parku dołączonych w okresie powojennym zamontowano nowe ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, a także tory do gry w boule, urządzenia fitness, stoliki do gier planszowych. Wybudowany został również nowy plac zabaw dla dzieci o pow. 2,2 tys. m2. Teren parku został ogrodzony. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich Ogród Krasińskich