Park "Forty Korotyńskiego"

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Ochota, ograniczony ulicami Korotyńskiego, Mołdawską, Bohdanowicza i zabudową Sierpińskiego

Powierzchnia:

4,84 ha

Założony na terenach pofortecznych wg koncepcji opracowanej w latach 70-tych. W drzewostanie dominują klony, jarzębiny, głogi, jesiony, topole. Podstawowe wyposażenie parkowe, tj. ławki i kosze parkowe, uzupełniają place zabaw, plac do ćwiczeń i siłownia plenerowa.

Park "Forty Korotyńskiego" Park "Forty Korotyńskiego" Park "Forty Korotyńskiego"