Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego (d. Park Ruda)

Increase Normal Decrease

Położenie:

 Dzielnica Bielany, w obrębie ulic: Gwiaździsta, Trasa Armii Krajowej, Klaudyny

Powierzchnia:

3,73 ha

Atrakcje:

Plac zabaw, plac deskorolkowy

Park powstał w 2004 r. na terenie zniszczonych i zaniedbanych pozostałości po dawnych gospodarstwach, położonych w sąsiedztwie kościoła pw. Św. Wyznawców ojca Rafała i brata Alberta oraz Trasy AK. Obok oświetlonych dróg spacerowych, w parku znajduje się mały plac dla rolkarzy oraz plac zabaw dla dzieci starszych. Ścieżka zdrowia oraz plac zabaw ruchowych z systemem zjeżdżalni stanowią uzupełnienie wyposażenia parku, będącego ważnym ogniwem systemu wypoczynkowego i przyrodniczego tej części miasta. Obiekt, położony na trasie między parkami Kępa Potocka i Stawy Kellera, stał się ulubionym miejscem spacerów mieszkańców osiedla. Swoją dawną nazwę park zawdzięczał istniejącej tu kiedyś wsi Ruda,a następnie folwarkowi należącemu do zakonu kamedułów z Bielan, znajdującemu się na tych terenach w XVIII. w. Myślą przewodnią przy projektowaniu parku było stworzenie nowoczesnego miejsca bezpiecznych spacerów dla mieszkańców pobliskich bloków. Teren ten pozostał miejscem oddalonym i niewidocznym z głównych ulic tej części miasta, stanowiącym łącznik, na obszarze którego krzyżują się drogi piesze do przystanku autobusowego, szkół, przedszkoli, kładek nad Trasą AK, oraz droga do kościoła pw. Św. Wyznawców ojca Rafała i brata Alberta, przecinającą główną część parku na dwie części. Nowe drogi poprowadzono utrzymując ważne kierunki komunikacji pieszej, a wejścia do parku zaakcentowano półkolistymi placami, wybudowano pochylnię dla wózków. Kiedyś teren ten mocno zarośnięty samosiewami, głównie klonu jesionolistnego (Acer negundo), stanowił niebezpieczny, zwłaszcza po zmroku, zakątek Dzielnicy. Po prześwietleniu drzewostanu, usunięciu podrostu oraz zniszczonych i starych drzew, posadzeniu nowych, niskich kompozycji roślinnych (krzewów i bylin), oświetleniu dróg parkowych, stał się przejrzysty, a przestrzeń przyjazna i bezpieczna. Park wyposażono w nowoczesne drobne formy architektury (ławki, siedziska, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp.), iluminacją dodatkowo wyeksponowano rosnący na niewielkim wzniesieniu dąb szypułkowy (Quercus robur). Drzewo to stanowi doskonały przykład radzenia sobie roślin z nieprzyjaznymi warunkami bytowania – wytworzyło dodatkową podporę wzmacniającą jego statykę. Na obrzeżach wybudowano plac deskorolkowy, wykorzystywany przez starsze dzieci, będący swoistą rekompensatą za istniejącą tu uprzednio „dziką” przestrzeń gier i zabaw. W najbliższej przyszłości przewiduje się wzbogacenie programu parku o plac zabaw ruchowych ze zjeżdżalniami i mini krosem oraz ścieżkę zdrowia, a także aranżację odgrodzonego placu, przeznaczonego dla bezdomnych kotów z piaskownicą oraz budkami. Ważnym elementem kompozycji parku są sztuczne górki, które początkowo pojawiły się w tej przestrzeni jako nasypy z ziemi spod wykopów pod budynki kościelne, a z czasem utworzyły dobrą izolację od pobliskiej Trasy AK. Następnie formy te zostały wykorzystane na placu zabaw jako urozmaicenie rzeźby terenu.

Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego (d. Park Ruda) Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego (d. Park Ruda) Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego (d. Park Ruda) Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego (d. Park Ruda) Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego (d. Park Ruda) Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego (d. Park Ruda)