Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Śródmieście, w rejonie ulic Czerniakowskiej, Górnośląskiej, pl. Trzech Krzyży

Powierzchnia:

53 ha

Atrakcje:

fontanna i układ wodny od strony ul .Rozbrat, monumentalne schody, plac zabaw, ścieżki rowerowe

Park im. Marszałka Rydza-Śmigłego zaprojektowany po wojnie przez Alinę Szolzównę, Longina Majdeckiego i Zygmunta Stępińskiego, jest jednym z największych i najmłodszych parków Warszawy. Założony na terenie ogrodów Frascatti i starej zabudowy mieszkaniowej Powiśla, rozciąga się w stronę Wisły, zyskując swą niezwykłą formę dzięki częściowemu położeniu na skarpie warszawskiej. Jest to obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy o zgeometryzowanym układzie i dużym potencjale przyrodniczym i krajobrazowym. Zróżnicowana rzeźba terenu, podkreślona monumentalnymi schodami usytuowanymi na głównej osi założenia, zamknięta jest od strony Wisły pomnikiem „Chwała Saperom”. Założenie projektantów, jakim było połączenie miasta z rzeką jest wyraźnie czytelne. Z wysokości skarpy możemy podziwiać daleki widok w stronę rzeki. Położona najbliżej Wisły część parku charakteryzuje się rytmicznymi podziałami zaakcentowanymi regularnie i symetrycznie rozmieszczonymi drzewami oraz prostokątnymi płaszczyznami trawników i kwietników.  Odnaleźć można tu także fragmenty o charakterze krajobrazowym i swobodniejszej kompozycji.Do parku przylega nowoczesny i dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci, a także wrotkowisko od strony ulicy Rozbrat.Przez park przebiega szlak rowerowy ”Nadwiślańska ścieżka rowerowa” i „Podskarpowa ścieżka rowerowa”

W roku 2016 program użytkowy parku został wzbogacony o urządzenia do rekreacji plenerowej oraz tor do gry w boule.

Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego