Park im. R. Traugutta

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Śródmieście, w obrębie ulicy Wybrzeże Gdańskie, Wenedów, Śłomińskiego, Międzyparkowej, Sanguszki, w sąsiedztwie KS Polonia

Powierzchnia:

10,36 ha

Atrakcje:

- rzeźba Macierzyństwo Wacława Szymanowskiego

- rzeźby przedstawiające Rycerzy Króla Artura Magdaleny Abakanowicz

- Fort Legionów

- Fort Traugutta

- Zdrój Stanisława Augusta Poniatowskiego - czynne źródło

Patronem parku jest Romuald Traugutt – polski generał, dyktator powstania styczniowego. Więziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, zdegradowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano przez powieszenie na terenie dzisiejszego parku Traugutta.