Park Kępa Potocka, Bielany

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Bielany, w obrębie ulicy Gwiaździstej, Wisłostrady, Armii Krajowej

Powierzchnia:

11,50 ha

Atrakcje:

Plac zabaw, staw

Park powstał w latach 60. XX. w., na terenach starorzecza Wisły, zgodnie z projektem warszawskich projektantów terenów zieleni: Karola Kozłowskiego i Elżbiety Jankowskiej. Trasa AK i most Toruński dzielą park na dwie części, będące odpowiednio w zarządzie dzielnic: Bielany i Żoliborz.

Głównym elementem kompozycji parku jest zbiornik wodny zakończony niewielkim rozlewiskiem z wyspą topolową, decydujący o atrakcyjności i charakterze krajobrazowym tego miejsca. Mostki rozpięte nad wodą to ważne punkty widokowe parku.

Program wypoczynkowy z trasą rowerową, placem zabaw dla dzieci oraz trawiastym boiskiem przez wiele lat był zapleczem rekreacyjnym dla pobliskiej szkoły. Obecnie chętnie korzystają z niego mieszkańcy osiedla Ruda. Tradycją tego miejsca stały się również niedzielne spacery rodzinne.

Park Kępa Potocka, Bielany Park Kępa Potocka, Bielany Park Kępa Potocka, Bielany Park Kępa Potocka, Bielany Park Kępa Potocka, Bielany Park Kępa Potocka, Bielany Park Kępa Potocka, Bielany Park Kępa Potocka, Bielany Park Kępa Potocka, Bielany Park Kępa Potocka, Bielany Park Kępa Potocka, Bielany