Park Kombatantów

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Włochy, ul. Chrościckiego

Powierzchnia:

5,06 ha

Atrakcje: - pałac - brama wjazdowa z XVIII wieku - alejki spacerowe - place zabaw - pomniki przyrody - staw Koziorożca

Początki obecnego parku sięgają końca XVIII wieku. Wówczas, w roku 1795 hrabia Tadeusz Mostowski, późniejszy minister spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego oraz w kolejnych latach Królestwa Polskiego, stworzył tutaj swoją podwarszawską rezydencję. Projektantem dość obszernego parku, który powstał przy rezydencji był A. Szubert. W roku 1842 na specjalne życzenie przybył z Anglii ogrodnik F. James, dzięki któremu park zyskał obecny wgląd, typowy dla parków angielskich. W tym samym roku hrabia Mostowski ukończył budowę neorenesansowego pałacyku. Od 1844 do II wojny światowej park i pałacyk stały się własnością Koelichenów, rodziny o holenderskim pochodzeniu. Już wówczas w parku rosło wiele egzotycznych okazów drzew. W roku 1928 zreorganizowano park i pałac. Zgodnie z koncepcją ówczesnego prezydenta stolicy Zygmunta Słomińskiego miało tu powstać jedno z miast ogrodów okalających stolicę. W okresie II wojny światowej miejsce to było świadkiem dramatycznych wydarzeń. W dniu 16 września 1944 wywieziono z parku ok. 6000 mężczyzn, mieszkańców Włoch, do obozów koncentracyjnych (powróciło tylko ok. 1000 osób). Po powstaniu warszawskim znajdował się tutaj obóz przejściowy, z którego wysiedlonych warszawiaków wywożono do Pruszkowa. Okoliczna ludność, na czele z miejscowym proboszczem Julianem Chrościckim często odbijała więźniów. Od strony ulicy Świerszcza znajduje się krzyż oraz pomniki upamiętniające mieszkańców dzielnicy, którzy zostali w 1944 roku wywiezieni z warszawskich Włoch.

Park Kombatantów Park Kombatantów Park Kombatantów Park Kombatantów Park Kombatantów Park Kombatantów