Park przy Lesie Bielańskim

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Bielany, ograniczony ulicami Wybrzeże Gdyńskie, Gwiaździstą i Armii Krajowej

Powierzchnia:

5,85 ha

Atrakcje:

Drzewostan parku bogaty w ciekawe gatunki.

Park, a w zasadzie pas zieleni położony między ul. Gwiaździstą, Wybrzeżem Gdyńskim a Lasem Bielańskim stanowi naturalne przedłużenie i połączenie parku Kępa Potocka z Lasem Bielańskim. Obecnie w parku znajdują się dwie, położone obwodnicowo drogi, z których jedna pełni rolę

ścieżki rowerowej, będącej odcinkiem ważnej trasy rowerowej Powsin-Młociny. Naturalnie ukształtowane grupy drzew są systematycznie uzupełniane o nowe ciekawe gatunki i odmiany. Teren ten stanowi bazę, pod przewidywany tu w przyszłości do realizacji, program edukacji dendrologicznej.

Park przy Lesie Bielańskim Park przy Lesie Bielańskim Park przy Lesie Bielańskim Park przy Lesie Bielańskim Park przy Lesie Bielańskim Park przy Lesie Bielańskim