Park Ujazdowski

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Śródmieście, o obrębie ulic Aleje Ujazdowskie, Piękna, Trasa Łazienkowska

Powierzchnia:

5,7 ha

Atrakcje:

układ wodny, rzeźby, stary drzewostan, plac zabaw

Park wpisany do rejestru zabytków pod nr 168/3 dnia 01.07.1965 r. Park Ujazdowski, zaprojektowany został przez Franciszka Szaniora w 1893 r. jako park miejski. Realizację zakończono w 1896 r., ale aż do września 1939 r. wprowadzano drobne korekty w układzie dróg parkowych i doborze roślinności. Na terenie parku znajdują się rzeźby – Gladiator Piusa Wielońskiego, kopia rzeźby Ewa Edwarda Wittiga, kopia rzeźby Perseusz Theodora Charlesa Gruyere’a, a także pomnik Ignacego Jana Paderewskiego projektu Michała Kamieńskiego. W roku 1926 powstał tu po raz pierwszy stały plac zabaw dla dzieci. Na terenie założenia wykorzystano nowoczesną na owe czasy technologię żelbetową w konstrukcji mostku z 1898 r. projektu inżyniera Arnolda Bronikowskiego i projektantów z Biura Technicznego Arnold Bronikowski & S-ka Inżynierowie. Przy wejściu od strony ulicy Pięknej stoi od 1913 roku waga osobowa produkcji Lubelskiej Fabryki Wag. Układ pierwotnej kompozycji parku, z charakterystyczną płynną linią dróg i linii brzegowej stawu udało się zachować do naszych czasów. Aleja kasztanowa w zachodniej części parku została włączona w kompozycję założenia, jako istniejąca już wcześniej. Układ wodny z kaskadą i stawem można podziwiać z punktu widokowego z altaną usytuowanego nad samym brzegiem. Rewaloryzacja, zakończona w 2002 r. przywróciła świetność obiektowi. Wyremontowano alejki i staw, dosadzono nowe krzewy i byliny, poddano pielęgnacji drzewostan. Park Ujazdowski stanowi obecnie jeden z najcenniejszych zabytków sztuki ogrodowej Warszawy oraz pełni jednocześnie rolę wizytówki miasta. Na terenie parku znajduje się duży, nowoczesny plac zabaw, licznie odwiedzany przez najmłodszych warszawiaków. Park jest ogrodzony i zamykany na noc. Od strony ul. Johna Lennona znajdują się trzy pomniki przyrody. Najbardziej okazałym jest 30-metrowy dąb szypułkowy o obwodzie pnia 485 cm. Pomnikiem przyrody jest również orzech czarny oraz klon rosnący przy rzeźbie "Ewa".

Park Ujazdowski Park Ujazdowski Park Ujazdowski Park Ujazdowski Park Ujazdowski Park Ujazdowski Park Ujazdowski