Park Wilekopolski

Increase Normal Decrease

Położenie:

pomiędzy ulicami Filtrową, Górnickiego, Dantyszka, Krzyckiego, Reja, Wawelską i Łęczycką

Powierzchnia:

4,73 ha

Park znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako Kolonia Lubeckiego – układ urbanistyczny i zespół budowlany z zielenią. Zieleniec Wielkopolski, bo tak brzmiała pierwotnie jego nazwa, założony został pod koniec lat 30-tych w modnym stylu modernistycznym. Autorem założenia był Zygmunt Hellwig. Do zmian w pierwotnej kompozycji parku doszło pod koniec lat 40-tych, podczas powojennych prac porządkowych. Pod koniec lat 70-tych przebudowano drzewostan alei głównej –topole Simona zastąpiono dębami czerwonymi. Budowa kładki nad ulicą Wawelską, miejsc parkingowych przy ul. Górnickiego i ul. Reja, przyczyniły się do uszczuplenia powierzchni parku. Roślinność stanowią dęby czerwone, jesiony, sosny wejmutki, świerki, lipy, topole Simona. W części północnej parku rosną dwa jesiony - pomniki przyrody.