Park Znicza

Increase Normal Decrease

Położenie:

Dzielnica Praga Południe, w obrębie ulic Znicza, Filomatów, Bełżecka, Mlądzka

Powierzchnia:

1,9 ha

Atrakcje:

plac zabaw, miejsce pamięci, fontanna

Park Znicza powstał po II wojnie światowej jako publiczny park osiedlowy o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej i  kameralnym charakterze. Nazwa parku pochodzi od nazwy przyległej ulicy. Założenie na planie rombu, z owalnie przebiegającą aleją topolową zostało zaplanowane na terenie pofortecznym. Po gruntownej modernizacji przeprowadzonej w 2008 r. park cieszy mieszkańców m.in. podświetlaną kolorowym światłem fontanną oraz bardziej urozmaiconą rzeźba terenu. Na terenie parku znajduje się też miejsce pamięci poświęcone poległym w czasie II wojny światowej mieszkańcom tych okolic. W drzewostanie dominują klony pospolite, jawory, srebrzyste i jesionolistne oraz topole. Nowoczesne ławki, kosze na śmieci, latarnie i inne elementy harmonijnie dopełniają geometryczne formy założenia. Na terenie parku znajduje się nowocześnie wyposażony plac zabaw. Park jest ogrodzony, posiada ochronę.

 

Park Znicza Park Znicza Park Znicza Park Znicza Park Znicza