Zielone debaty

Increase Normal Decrease
Zielone debaty
Nazwa pliku:
Zielone debaty podsumowanie.pdf
Rozmiar pliku:
1748.23 KB
Opis:
Przeprowadzone Debaty dostarczyły wiedzy o historii, współczesnych tendencjach i problemach rozwoju terenów zieleni w Warszawie, pozwoliły ich uczestnikom na zrozumienie różnorodnych uwarunkowań zarządzania tymi terenami, a także wskazały kierunek dalszych poszukiwań płaszczyzny współdziałania głównych „aktorów” gry o zieleń, która toczy się w ramach gry o miasto, gry o Warszawę. Podsumowanie debat przygotowano na podstawie stanowisk i poglądów przedstawionych przez zaproszonych naukowców, artystów, architektów, urbanistów oraz przedstawicieli władz miasta, a przede wszystkim, dyskusji która miała miejsce po ich wystąpieniach.